049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

E-bolnica

Vrhunska opremljenost i visoka tehnologija te kompletna kompjuterizacija sustava Specijalne bolnice Akromion omogućavaju brzo i kvalitetno praćenje medicinskog stanja svakog pacijenta.

Specijalna bolnica za traumatologiju i ortopediju Akromion u potpunosti  je kompjuterizirana.

Kartoni pacijenata, medicinska dokumentacija i liste čekanja kompjutorizirani su. Akromion je prva prava e-bolnica u Hrvatskoj. Visoka tehnologija i opremljenost imerativ su u Akromionu, a jedna operacijska sala opremljena je  Olympusovom tehnologijom HD Endo ALPHA, tehnologijom integriranih operacijskih sala, koja omogućava liječnicima i bolničkom osoblju Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju  Akromion kompletan pristup slikovnim i tekstualnim medicinskim podacima o pacijentu za vrijeme operacije.

Olympusova tehnologija HD Endo ALPHA omogućava neposredne i pravodobne konzultacije   medicinskih stručnjaka prilikom operacije. U vrijeme početka rada Akromiona, takva ortopedska integrirana operacijska sala bila je jedina u Europi.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se