049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Fizikalna terapija i rehabilitacija

U Poliklinici u Zagrebu provodimo rehabilitaciju prije i poslije operativnih zahvata kao i rehabilitaciju ambulantnih pacijenata kod bolnih stanja zglobova i kralježnice, upalne ili degenerativne etiologije te sportskih ozljeda i sindroma prenaprezanja.
Rehabilitacijski programi uključuju: individualnu medicinsku  gimnastiku s jednim terapeutom i fizikalne procedure prilagođene stanju i potrebama pacijenta : terapijski ultrazvuk magnetoterapiju , elektroanalgetske procedure , elektrostimulaciju, terapiju laserom  kontinuirano pasivno razgibavanje , terapiju udarnim valom , K – taping / kineziotaping  , krioterapiju, hipobaričnu terapiju.
Cijeli proces rehabilitacije pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima (ortroped, fizijatar, fizioterapeut) i prilagođava s mogućnostima i potrebama svakog pojedinca.
 


KOME JE NAMJENJENA REHABILITACIJA ?

  • Osobama koje su  zadobile  ozljede mišićno-koštanog sustava ili  boluju od  degenerativne bolesti zglobova;
  • Osobama koje pate od bolova, smanjene pokretljivosti i drugih komplikacija vezanih uz mišićno-koštani sustav koje ih značajno ograničavaju u samozbrinjavanju, aktivnostima svakodnevnog života, radnoj sposobnosti, rekreaciji i sportu.
  • Pacijentima nakon operativnog zahvata npr.  artroskopske rekonstrukcije tetiva i ligamenata, ugradnje totalne ili parcijalne endoproteze kojima se kroz kvalitetnu rehabilitaciju  pomaže da ponovo uspostave zadovoljavajuću  funkciju operiranog dijela tijela.   
           
 
 


INDIVIDUALNI PRISTUP

  • Rehabilitacija se planira i prilagođuje individualno, ovisno o operativnom zahvatu ili vrsti i težini bolesti, općem stanju pacijenta, njegovim  potrebama i očekivanjima.
  • Fizikalnim procedurama, manualnim tehnikama i kineziterapijom djeluje se na smanjenje boli, potiču procesi cijeljenja, poboljšava  tonus oslabljene muskulature,  utječe na elastičnost tkiva i smanjuje napetost pojedinih mišićnih skupina.
  • Tijekom rehabilitacije osim poboljšanja pokretljivosti, snage i izdržljivosti pacijent stječe znanja i vještine kojima će u svakodnevnom životu održavati postignute rezultate, prevenirati  ponovne ozljede i usporiti  degenerativne procese (pravilno  samostalno vježbanje, odabir adekvatne fizičke aktivnosti, ergonomska prilagodba…).
  • Dokazano je da pravovremeni početak,  adekvatno trajanje i pravilno provođenje rehabilitacije značajno utiču na oporavak i konačni funkcionalni ishod operativnog zahvata.
 

REHABILITACIJA PRIJE I NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA

Za potrebe naših pacijenata oblikovali smo rehabilitacijske modele koji su prilagođeni očekivanom duljem trajanju rehabilitacije prije i poslije operativnih zahvata.
 
Preoperativni i postoperativni rehabilitacijski programi  uključuju:
 
  • individualnu medicinsku  gimnastiku s jednim terapeutom;
  • fizikalne procedure prilagođene stanju i potrebama pacijenta (terapijski ultrazvuk, magnetoterapija, elektroanalgetske procedure, elektrostimulacija, kontinuirano pasivno razgibavanje, terapija udarnim valom, K – taping / kineziotaping, krioterapija, limfna drenaža;
  • kontrolu operatera i fizijatra tijekom rehabilitacije;
 

REHABILITACIJA AMBULANTNIH PACIJENATA

Isto tako pružamo i mogućnost rehabilitacije ambulatnim pacijentima kod  bolnih stanja zglobova i kralježnice  upalne ili degenerativne etiologije, te sportskih  ozljeda i sindroma prenaprezanja.
 
UPUTE PACIJENTIMA PRIJE  REHABILITACIJE
Rezervirajte svoj termin: Naručite se