049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Elektroterapija

  • ELEKTROTERAPIJA je terapijska metoda koja podrazumijeva direktnu primjenu električne energije u svrhu liječenja. Elektroterapiju u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji klasificiramo prema frekvenciji i smjeru struje kao: srednje i visokofrekventnu struju, te kao istosmjernu, izmjeničnu i impulsnu, a prema učinku na transkutanu električnu neuralnu stimulaciju (TENS) i neuromuskularnu stimulaciju.

Najčešće se primjenjuju: INTERFERENTNE STRUJE nastaju endogeno u tkivima,  križanjem tj.interferencijom dva strujna kruga srednjefrenkventnih sinusoidnih izmjeničnih struja frekvencije od 1 do 100 Hz. Indikacije: usporeno stvaranje kalusa, izvanzglobni reumatizam (mijalgija, miozitis, periartritis, epikondilitis), degenerativne bolesti zglobova, neuralgije, upalne bolesti u remisiji, posttraumatska stanja, algodistrofija, bolesti krvnih žila i smetnje cirkulacije. Kontraindikacije: akutni i subakutni tromboflebitis, tromboza, Parkinsonova bolest, spastična klijenut. Metalna tijela nisu kontraindikacija!!

 

  • TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) se temelji na elektroanalgeziji. Stimulacijom  A- živčanih vlakna dolazi do kočenja C-vlakana odgovornih za prijenos boli u više razine živčanog sustava. TENS se aplicira pomoću malih jednokanalnih ili dvokanalnih aparata. Pri primjeni TENS-a bolesnici mogu osjetiti trnce i mravce ali se mora izbjeći motorni podražaj. 

Peckanje, bol i mišićna kontrakcija znak su prekoračenja intenziteta kojim ne postižemo željeni terapijski učinak. Indikacije: akutna i kronična bolna stanja u različitim granama medicine (onkologija, neurologija,  posttraumatska stanja, kirurgija, fizijatrija i reumatologija, tijekom poroda i u trudnoći) herpes zooster, fantomska bol. Kontraindikacije: pacemaker, dekompenzirano srce, epilepsija.


 

  •  ELEKTROSTIMULACIJSKA TERAPIJA je  postupak primjene električnih impulsa u svrhu izazivanja mišićne kontrakcije. Indikacije: inaktivitetna mišićna atrofija, periferne i centralne  klijenuti Kontraindikacije: malignitet, akutna kvarenja, lokalne upale kože i potkožnog tkiva, tromboflebitis, trudnoća, oštećenja kože. Osim klasične  elektrostimulacije u rehabilitaciji sportaša koristimo i Compex uređaje za povećanje mišićne snage i izdržljivosti te za brži  aktivni oporavak mišića nakon treninga.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se