049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Individualna medicinska gimnastika

  • INDIVIDUALNA MEDICINSKA GIMNASTIKA,  individualno vođena i prilagođena, najvažnija je komponenta rehabilitacije, a provode ju stručni  fizioterapeuti. Inidvidualna medicinska gimnastika ukjlučuje nekoliko tipova vježbi:
  • Vježbe opsega pokreta mogu biti aktivne i pasivne. Vježba obično započinje s aktivnim pokretom, tj. osoba izvodi kretnju samostalno do krajnjeg mogućeg opsega pokreta, a potom uz asistenciju fizioterapeuta postupno povećava opseg pokreta u zglobu.
  • Vježbe snaženja provode se  kroz  dvije vrste mišićne kontrakcije:
 
 
  • statička ili izometrička kontrakcija
  • dinamička kontrakcija   (koncentrična i ekscentrična) . 
 
 
  • Statičke ili izometričke vježbe su vježbe kod kojih napinjemo mišić bez pokreta u zglobu. Ove se vježbe koriste u ranim fazama rehabilitacije nakon ozljede ili nakon operacijskog liječenja  čime se  održava tonus mišića bez rizika da se tek operirane ili ozlijeđene  strukture  preopterete.
  • Dinamičke vježbe ili izotoničke  vježbe su vježbe  kod kojih mišić pri  napinjanju mijenja duljinu i izvodi pokret.
  • Dinamičke vježbe s koncentričnom kontrakcijom mišića, kod kojih se mišić pri napinjanju skraćuje i izaziva pokret, koriste se u rehabilitaciji za dobivanje mišićne snage i izdržljivosti uvode se u postupno  tijekom rehabilitacije.
 
 
  • Ekscentrične vježbe su  vježbe kod kojih se prilikom kontrakcije mišić produljuje. One također povećavaju snagu mišića, a pokazale su se učinkovite u liječenju tendinopatija (degenerativnih promjena tetiva)  i entenzopatija  ( deg. promjene na mjestu hvatišta tetiva na kost). Najčešće tendinopatije u svakodnevnoj praksi su tendinopatija Ahilove tetive, skakačko koljeno te teniski i golferski lakat.
 
 
  • Vježbe propriocepcije i balansa imaju posebno  mjesto u  završnim fazama rehabilitacije prije povratka u  svakodnevne i i sportske aktivnosti pomažu u prevenciji ponovnih ozljeda. Kao pomoćna sredstva kod ovih se vježbi koriste balansne platforme, lopte, trampolini i sl.
 


U individualnom radu terapeuti u svrhu što efikasnije  rehabilitacije  koriste  i brojne  specifične  tehnike i koncepte kao što su  PNF (proprioceptivna neuromuskularna facilitacija), Mulligan , Kaltenborg, Alexander tehnika, Mc Kenzie , Bobath, KMT, Yumeiho, …
Rezervirajte svoj termin: Naručite se