049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Magnetoterapija

Glavno djelovanje elektromagnetskog polja koje se koristi u terapijske svrhe je povećanje metabolizma, stabilizacija K/Na pumpe, odnosno membranskog potencijala te  dijelom povećanje parcijalnog tlaka kisika i njegove utilizacije. Indikacije: bolesti i ozljede lokomotornog sustava, upalne i degenerativne reumatske bolesti, bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava. Kontraindikacije: pacemaker, aktivna tubekuloza, trudnoća, krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, teži poremećaji cirkulacije, juvenilni dijabetes.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se