049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Rehabilitacijski tim i kontaktiDr. Aida Filipčić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 

Kontakt:

e-mail:aida.filipcic@akromion.hr
centrala:+ 385 1 6445 820
fizikalna terapija:+ 385 1 6445 833
 

Fizioterapeuti: Pavica Gorupić, bacc.physioth., Martina Žunac, bacc.physioth., Tea Budimir, bacc.physioth., Tomislav Lauš, bacc.physioth., Emilija Jelušić Ereiz, bacc.physioth.


Cijeli proces rehabilitacije  pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima i prilagođava s mogućnostima i potrebama svakog pojedinca.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se