049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Ultrazvučna terapija

 
 
  • ULTRAZVUČNA TERAPIJA  je metoda kod koje kristal u ultrazvučnoj  glavi vibrira  i stvara valove visoke frekvevcije a u tkivima se  mehanička energija tih valova  pretvara u toplinsku. U terapijske svrhe u praksi se najčešće  koriste zvučne glave  koj proizvode valove frekvencije  1 MHz   koji  prodiru do dubine  3-5 cm ispod površne kože ( zglobne strukture, skeletni mišići) te  3 MHz koji se apsorbiraju u strukturama neposredno ispod površine kože. Intenzitet ultrazvučne energije se kreće  između 0,1 do 3 W/cm2  ( 0,8 W/cm -1,5 W/cm2) kroz 5-10 min.

Učinci ultrazvuka su  termalni i netermalni tj.  toplinski, fizikalno-kemijski i biološki. Kontinuirani UZV ima  prvenstveno toplinski učinak  a tek manjim dijelom i fizikalno –kemijski tj. mehanički  (npr. mikrostrujanje  zvuka, mikromasaža i kavitacija ) dok se fizološki učinci pulsirajućeg UZV pripisuju prvenstveno  mehaničkim svojstvima ultrazvuka. Ultrazvuk povisuje prag i smanjuje percepciju boli promjenom  provodljivosti motornog živca i oslobađanjem endogenih opijata. UZV skraćuje  upalni proces u tkivima stimulacijom fagocita  (prirodni proces  čišćenja) te  medijatora upale a stimulacijom  fibroblasta djeluje na stvaranje i organizaciju kolagena u ranoj  fazi cijeljenja tkiva.

Štetni učinci poput  kavitacija i pregrijavanja  se povezuju s aplikacijom UZV valova većeg intenziteta. Indikacije: akutne ozljede tetiva, mišića i ligamenata,  keloidi i  ožiljci, tendovaginitis, burzitis, periartritis zglobova, mijalgije, miogeloze, kontrakture ( Dupytrenova kontraktura, kontrakture zglobova) , usporeno stvaranje kalusa, artroze, diskopatije, ankilozantni spondilitis, algodistrofija, miofascijalni sindromi, neuralgije. Kontraindikacije: akutne i kronične infekcije, malignomi i prekancerozna stanja, tromboflebitis i flebotromboza, aktivna plućna tuberkuloza, krvarenja i sklonost krvarenju,  teža srčana oboljenja, srčani pacemaker, spina bifida, laminektomija.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se