049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Mikrofrakture koljenskog zgloba


Dnevna kirurgija

Ova vrsta operativnog zahvata u  našoj bolnici obavlja se u vidu DNEVNE kirurgije. To znači da bolesnik ISTOGA dana bude operiran,  uz fizioterapeuta detaljno educiran  o načinu provođenja rehabilitacije, vertikaliziran, naučen pravilnom hodu sa štakama i biva otpušten kući. Uz medicinsku dokumentaciju prilaže se protokol  koji sadrži najosnovnije elemente koji su bitni u daljnoj rehabilitaciji.

Nekoliko osobitosti odnose se na:
 
  • primjena krioobloga
  • opseg pokreta
  • jačanje muskulature i
  • opterećenje operirane noge.


Kriooblog

Primjena krioobloga vrlo je važna naručito u prvih desetak dana nakon operativnog zahvata.Najoptimalnije su vrećice punjene gelom koje se čuvaju pretincu za zamrzavanje, a na     koljeno se stavljaju  3-4 x tijekom  dana preko tkanine (NE DIREKTNO na kožu). Uz povišen položaj noge bit  će od velike pomoći u smanjenju  boli i kontrole otoka.
 

Opseg pokreta-rana mobilizacija zgloba koljena

Razlog  rane  mobilizacije koljenskog zgloba  je poticanje  rasta  novih, zdravih stanica, a ujedino poticaj  „zaglađivanju“ zglobne površine .  
U nastavku terapije narednih ŠEST  tjedana, koliko je potrebno da bi se nova hrskavica regenerirala,  potrebno je  RASTERETNO  razgibavati koljeno što je VIŠE moguće.

Na terapijama od velikog je značaja dinamička udlaga, a svaki SLOBODAN trenutak tijekom dana pacijent treba  razgibavati koljeno rasteretno na glatkoj podlozi. Kao primjer može nam poslužiti klizanje stopala po parketu u sjedećem položaju, sjedeći „vožnja“ skateboarda ili pak rasteretno okretanje pedala sobnog bicikla. Nakon dva tjedna poželjne su vježbe u bazenu.
Opseg pokreta povećava se postupno  pet do deset stupnjeva s ciljem  punog opsega.

 

razgibavanje na dinamičkoj udlazi...


... na glatkoj podlozi...


... ili na skateboardu...
 

Jačanje muskulature

Svakodnevno nakon operativnog zahvata treba provoditi vježbe za jačanje muskulature natkoljenice kako bi očuvali snagu muskulature . Vježbe treba provoditi barem dva puta tijekom dana, jednom na fizikalnoj terapiji  i obvezno kod kuće samostalno.

Desetak dana nakon operacije poželjno je početi vježbati s opterećenjem odnosno na donji dio potkoljenice staviti manžetu s utegom (1-2 kg) . Elektrostimulacija mišića također će biti od velike pomoći.
 

Opterećenje

Opterećenje ovisi o broju mikrofraktura i njihovoj lokalizaciji. Ukoliko se radi o oštećenju hrskavice KONDILA, prva četiri tjedna potrebno je  rasterećenje  hodom s dvije podlakatne   štake i „podražajnim“ opterećenjem  5-10 kg . Do kraja šestog tjedna opterećenje se povećava na 50% tjelesne težine i hod s jednom štakom u suprotnoj ruci , nakon čega slijedi hod s punim opterećenjem operirane noge.
Radi li se o oštećenju hrskavice TROHLEJE  femura dozvoljen je hod punim opterećenjem s zabranom opterećenja koljena pod kutem 40-70° (hod uz i niz stepenice, čučanj).Po stepenicama tada hodati s  ispruženom operiranom nogom.

Gore- zdrava pa operirana noga,dolje- operirana pa zdrava. 
 

Vožnja automobila

Četiri  do šest tjedna  nakon operativnog zahvata.
 

Aktivnosti vezane za sport

Nakon šestog tjedna  uključuju se  vježbe snage, izdržljivosti i  vježbe koordinacije. Potpuni povratak sportu šest mjeseci nakon operativnog zahvata.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se