049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Dodiplomska nastava ortopedije

U okviru suradnje s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu u našoj bolnici je boravila prva grupa studenata u okviru praktične nastave iz ortopedije. Nastava se sastojala iz prisustvovanja jutarnjem stručnom indikacijskom sastanku, kliničke vizite, nakon toga boravku u operacijskim dvoranama uz rad na odjelu. Svakodnevno su održavani i seminari iz područja ortopedije.

Navedena posjeta početak je ovakovog vida suradnje, očekujemo još 2 grupe studenata slijedećih tjedana. Sve ovo je u sklopu postupka sticanja statusa nastavne baze Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu gdje naši nastavnici vrše dodiplomsku nastavu već treću godinu.

Prof. dr. sc. Miroslav Hašpl


Rezervirajte svoj termin: Naručite se