049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

prof.dr.sc. Rok Vengust - vanjski suradnik Akromiona

Prof.dr.sc. Rok Vengust počinje raditi u Specijalnoj bolnici Akromion kao vanjski suradnik od 01.02.2015. godine.
 
Prof. Vengust je ortopedski kirurg koji se bavi kralježnicom. Njegovo uže područje djelatnosti su degenerativne bolesti kralježnice. Prof. Vengust godišnje izvrši oko 400 operacija na kralježnici.
 
Familijaran je sa svim pristupima (anteriornim, posteriornim i lateralnim)  na slabinskoj  kralježnici, prsištu te vratnoj kralježnici.
 
Od 2005. godine radi kao voditelj Odjela za operacije kralježnice u Zavodu za ortopedsku kirurgiju, Sveučilišni medicinski centar u Ljubljani.
 
U ambulantu prof. Vengusta možete se naručiti na broju telefona: 01 6445 820. Pregledi će se odvijati u prostorijama Poliklinike Akromion u Zagrebu.

Životopis


 
Rezervirajte svoj termin: Naručite se