049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Stručni sastanak pod nazivom Wrist and Elbow A la Carte

Hrvatsko ortopedsko društvo u suradnji sa Slovenskim ortopedskim društvom, organizira stručni sastanak pod nazivom Wrist and Elbow A la Carte. Stručni će se sastanak održati u subotu, 29.10.2016 u Zagrebu u Centru Kraš, a voditi će ga naš dr. Starčević, dr.med., specijalist ortoped. Također, na stručnom sastanku predavanje će održati i naš dr.sc. Hrvoje Klobučar, dr.med., specijalist ortoped.
 
Svrha ovog stručnog sastanka je razmjena iskustava između stručne javnosti, a sve kako bi se podijelile informacije o najnovijim dijagnostičkim i terapijskim postupcima i metodama u liječenju bolesti ručnog zgloba i lakta, a sve s ciljem kako bi se i dalje postizali vrhunski rezultati koji pacijentima omogućavaju kvalitetan i siguran život.

Link na program
Rezervirajte svoj termin: Naručite se