049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Aida Filipčić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr. Aida Filipčić specijalistica je fizikalne medicine i rehabilitacije u Specijalnoj bolnici Akromion. Uz Medicinski fakultet diplomirala je i fizioterapiju na Visokoj zdravstvenoj školi te završila stručni i znanstveni poslijediplomski studij. Stečena znanja iz područja manualne medicine i rehabilitacije (Yumeiho, Mckenzie, Postizometrička relaksacija (PIR), škola i radionice manualne medicine, DNS, Kinesiotaping, Kynetic manual therapy, tečajevi o liječenju boli...) kombinira u svakodnevnoj praksi. Njeguje individualan pristup svakom pacijentu, a predanim radom, svakodnevnim usavršavanjem, strpljivošću i pozitivnim stavom cilj joj je omogućiti pacijentima  novi pokret i time osigurati kvalitetu života.

Životopis
Rezervirajte svoj termin: Naručite se