049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

dr.sc. Denis Tršek, dr. med., spec. ortoped

Dr. sc. Denis Tršek specijalist je ortopedije, bavi se dijagnostikom i liječenjem bolesti te ozljedama koštano zglobnog sustava. Uže područje njegova interesa je kirurgija koljena, artroskopska kirurgija koljena i gležnja, sportska medicina, artroskopska rekonstrukcija ligamenata koljenskog zgloba, kirurgija hrskavičnih oštećenja velikih zglobova donjih ekstremiteta te traumatologija donjih ekstremiteta. Izvodi ugradnje umjetnih zglobova i revizije ugrađenih umjetnih zglobova kuka i koljena. Član je Europskog društva za sportsku traumatologiju, kirurgiju koljena i artroskopiju, aktivni sudionik mnogih domaćih i inozemnih medicinskih kongresa, a njegovi stručni radovi i publikacije objavljivani su u brojnim stručnim časopisima u zemlji i svijetu. Bit njegove strasti za svakodnevnim usavršavanjem je osigurati zadovoljstvo pacijenata i omogućiti im novi pokret te kvalitetu života jer kako sam kaže upravo je to najveća nagrada koju kao liječnik može poželjeti.

Životopis
Rezervirajte svoj termin: Naručite se