049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

dr.sc. Hrvoje Klobučar, dr. med., spec. ortoped

Dr.sc. Hrvoje Klobučar, specijalist je ortopedije i znanstveni suradnik, bavi se dijagnostikom i liječenjem bolesti te ozljeda koštano zglobnog sustava. Uže područje interesa mu je rekonstruktivna kirurgija stopala, ramena i lakta te sportska medicina i artroskopska kirurgija ramena, lakta, koljena i gležnja. Izvodi artroplastike kukova i ramena. Pridruženi je član Europskog udruženja za kirurgiju ramena i lakta. Aktivno sudjeluje u brojnim stručnim kongresima, ističe važnost individualnog pristupa i sustavnog usavršavanja te stručne razmjene mišljenja s ciljem unaprjeđenja skrbi te medicinske usluge pacijentima.

Životopis
 
Rezervirajte svoj termin: Naručite se