049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Krešimir Oremuš, dr.med., EDRA, spec. anesteziolog

Krešimir Oremuš, dr. med., E.D.R.A., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, bavi se anestezijom i perioperacijskim liječenjem ortopedskih bolesnika. Uža područja interesa su mu korištenje metoda regionalne anestezije („blokova živaca“) u liječenju boli, korištenje ultrazvuka u izvođenju postupaka liječenja boli te racionalno korištenje krvi i krvnih pripravaka i volumna nadoknada u perioperacijskom razdoblju. Godine 2011. stekao je diplomu Europskog Društva za regionalnu anesteziju i liječenje boli. Predavač je na poslijediplomskim tečajevima na Medicinskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku. Vjeruje u svakodnevno usavršavanje i napredovanje kako bi svojim pacijentima pružio samo najbolju medicinsku skrb i uslugu.

Životopis
Rezervirajte svoj termin: Naručite se