049 587 487, 01 6445 820
Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava AKROMION sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Ljudevita Gaja 2

Način prijema u bolnicu

Dolaskom na liječenje ponesite sa sobom sve potrebne dokumente:
 
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju o prethodnom liječenju
  • nalaz liječnika koji Vas je naručio na operativni zahvat i sve laboratorijske nalaze koji su traženi u preoperativnoj obradi,originalni nalaz KRVNE GRUPE (za pacijente koji dolaze radi ugradnje totalne endoproteze kuka,koljena ili ramena potrebna je KRVNA GRUPA koja nije starija od 3 godine),ispunjen prijeoperacijski upitnik,obavezno donijeti snimke MR,CT ako ih imate i Rtg snimku

ponesite sa sobom sve lijekove koje Vam je prepisao Vaš osobni liječnik

predmete za osobnu higijenu (četkica za zube,češalj,osobna kozmetika,pidžama,papuče,kućni ogrtač)

ako dolazite na dan operacije trebate doći natašte između 7 i 7:30

ako dolazite dan ranije radi ugradnje totalne endoproteze trebate doći između 10 i 12 sati prije podne

ako dolazite dan ranije po dogovoru sa Vašim operaterom trebate doći do 17 sati
Slaganje s predloženom dijagnostikom i liječenjem  potvrditi ćete svojim potpisom na suglasnost za medicinske intervencije prije,za vrijeme i nakon operacijskog zahvata i informirani pristanak za primjenu anestezije.Za vrijeme liječenja aktivno ćete sudjelovati u njegovom tijeku.

Nakon upisa na recepciji bolnice javite se sestri na odjelu koja će Vas zaprimiti,upisati na temperaturnu listu sve lijekove koje uzimate,preuzeti medicinsku dokumentaciju i snimke te Vas smjestiti u bolesničku sobu.

Prije odlaska u operacijsku salu obavezno je tuširanje i pranje kose u dezinfekcijskom sredstvu Dermoguard,radi Vaše sigurnosti, i bez toga nije uputno pristupiti operacijskom zahvatu.

U  krevet ćete leći nakon tuširanja i u čistoj pidžami,a pratnji bolesnika zabranjeno je sjedati na bolesničkom krevetu.
Obavezno je odstraniti lak s noktiju na rukama i nogama,ukloniti šminku,sav nakit i zubnu protezu ako je imate.

O bilo kakvim promjenama u zdravstvenom stanju trebate pri prijemu obavijestiti sestru na odjelu.
Rezervirajte svoj termin: Naručite se