Zbog produžetka životnog vijeka razumljivo je da se susrećemo sa sve  više degeneratvnih bolesti, a tako i degenerativnih bolesti zglobova, osteoartritisa. Osteoartritis može biti uzrokovan samim starenem tkiva koje je određeno nasljednim osobinama (primarni osteoartritis) s jedne strane, a s druge strane može biti posljedica vanjskih uzroka (sekundarni osteoartritis). Od vanjskih uzroka najćešće se radi o posljedici loše izliječenog loma kostiju s posljedičnim narušenjem kongruecje globnih tjela, ili zaostalim otklonom fiziološke osovine,  ozljeda ligamenata s posljedinim instabilitetom zgloba, oštećenjem samog hrskavičnog pokrova, meniska, aseptička nekroza, osteohondritis disekans. Uzrok degenerativnim promjenama zgloba mogu bisti posljedice različitih upala uzrokovanih mikrobima. Metabolične bolesti mogu izazvati upale zglobova s njihovim oštećenjem, poznat je giht. Velika grupa autoimunih upalnih sitemskih bolesti manifestira se oštećenjem zglobova.  Najpoznatiji su kronični juvenilni artritis, reumatoidni artritis, ankilozantni artritis uz mnoge druge.

Kada se konzervativnim metodama liječenja lijekovima i fizikalnim terapijama i biološkim operacijama više ne postiže pozitivan rezultat liječenja indikacija je njegova zamjena ugradnjom umjetnog zgloba protezama (endoprotezama) koljena.

Proteze koljena dijele se na djelomične, potpune i revizijske, i sve one ugrađuju se rutinski u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju AKROMION.

Djelomičnim protezama zamjenjuju se samo oštećeni dijelovi, dok se zdravi ostavljaju u svojoj funkciji.  Najčešće se mijenja nutarnji  femorotibijalni zglob, rjeđe lateralni femorotibijalni  a najrjeđe patelofemoralni zglob. U slučaju progresije degenerativnih promjena mogu se zamijeniti preostali dijelovi zgloba djelomičnim endoprotezama, ili se radi konverzija prema potpunoj zamjeni zgloba. Svrha ugradnje djelomične proteze koljena je da se zamijeni samo oštećen dio zgloba a sačuva što više zdravih dijelova. Femoralni dio djelomične proteze građena je od medicinskog čelika. Tibijalna komponenta sastoji se ili samo od polietilena ili kombinacijom polietilena na metalnoj bazi koja je građena od titanijuma. U slučaju zamjene patelofemopralnog zgloba femoralni dio je od čelika a zglobni dio patele zamjenjuje se polietilenskim insertom.

Ugradnja djelomične proteze koljena ima relativno usko indikacijsko područje i odnosi se na oko 10-15% svih ugrađenih endoproteza. Ugrađuje se kod artroze koja zahvaća samo jedan odjeljak, bolesnik ne smije biti teži od 85 kg, osovina koljena ne smije odstupati  više od 10 stupnjeva, kretnje moraju biti slobodne, ligamenti očuvani, patelofemoralno ne bi trebalo biti većih degenerativnih promjena, osim ako se ne mijenja i taj zglob. Relativna kontraindikacija je sistemsko oboljenje kod koje je zglob u pravilu čitav oštećen. Ova vrsta proteze ugrađuje se manjim operacijskim rezom, poslijeoperacijske tegobe su manje i rehabilitacija traje kraće. Pacijent se drugi poslijeoperacijski dan vertikalizira i nakon 4 do 6 tjedana hoda punim opterećenjem, većinom bez štaka. Ako se dobro ugradi, predstavlja trajno rješenje i vrijeme preživljavanja jednako je dugo kao kod potpune ugradnje proteze. Budući da se mijenja tek oko 30% koljenskog zgloba,  bolesnik nakon provedene rehabilitacije najčešće zaboravi da je operiran, koljeno osjeća kao svoje (Slika 1).

Slika 1. Parcijalna proteza koljenskog zgloba. Kondilarni dio od čelika, tibijalni od titanijuma pokriven polietilenskim umetkom (A). Ugradnja djelomične proteze koljena kod bolesnika s aseptičkom nekrozom nutarnjeg kondila bedrene kosti (B)

Potpune proteza koljena zamjenjuje sva tri odjeljka. Danas se najčešće ugrađuju bikondilarne endoproteze,  cementirane ili bezcementne. Femuralna komponenta građena je od medicinskog čelika a tibijalna je od titanijuma. Na tibijalnu komponentu ugrađuje se polietilen koji služi smanjenju trenja i vrši funkciju zglobne hrskavice. Danas je to specijalan ukrižen polietilen    (“cross link”), koji je vrlo otporan na habanje. Patela se nadograđuje s polietilenom, rjeđe na metalnoj bazi. Često nema potrebe za zamjenom patelarne komponente.

Treba imati na umu da se odstranjuje samo površnih 6 do 8 mm kosti. Ne odstranjuje se sam zglob kako se to ponekad misli. Veći dio ostaje oćuvan.To se odnosi na kolateralne ligamente, najčešće i stražnje ukrižene sveze, cijela zglobna čahura, sve tetive i svi mišići. To je razlog mogućnosti brze vertikalizacije, opterećenja hodom i brzo vraćanje u punu tjelesnu aktivnost (Slika 2).

Slika 2. Bikondilarna proteza koljenskog zgloba (A). Ugrađena potpuna proteza koljena kod bolesnika oboljelog od reumatoidnog artritisa

Ugradnja proteze najčešće je definitivno rješenje. U slučaju labavljenja primarne endoproteze postoji mogućnost reoperacije i ugradnja  revizijske proteze. Kod razlabavljenja dolazi do manjeg ili većeg defekta koštane mase. Revizijska proteza pruža mogućnost  nove ugradnje nakon vađenja primarne proteze.

Primarna stabilnost omogućena je ugradnjom dužih trupova  kojima se učvrsti dublje u medularni kanal kosti. Defekt kosti može se nadograditi posebnim metalnim dodacima ili se ugrađuje koštani presadak.  Pokušava se oćuvati što veći dio koljena, što se odnosi kako na koštanu masu, tako i na pripadajuće ligamente, tetive i mišiće.  Današnji tipovi revizijskih proteza mogu se modularno nadograđivati tako da se može riješiti praktički svaka situacija (Slika 3).

Slika 3. Revizijska proteza koljena s dugim trupovimna i metafizarnim nastavcima za dodatnu fiksaciju (A). Revizijska proteza koljena ugrađena nakon razlabavljenja primarne proteze (B)

Iz opisane palete u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion moguć je odabir najadekvatnije proteze koljena s obzirom na oštećenja. Proteza se prilagođava bolesniku, a ne obrnuto (Slika 4).

Slika 4. Paleta endoproteza koljena
Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas