Ako ste se prilikom pregleda u našoj ustanovi pitali zašto naši liječnici govore dijagnozu i anamnezu na glas, odgovor je u Newton Dictate programu. Newton Dictate je program koji korištenjem diktafona omogućuje prepoznavanje govora i zapisuje snimku kao tekst u računalo. Tekst se može unositi i u druge aplikacije. Primjerice, to mogu biti razni informacijski sustavi, e-mail pružatelji i računalni programi (Word, Excel i sl.). Specijaliziran je za korištenje u medicinske svrhe i s preciznošću od gotovo 98% prepoznaje sve medicinske izraze.

newton logo

Newton Dictate u medicinskoj praksi omogućuje liječniku da više vremena provodi s pacijentima: njegovo vrijeme se ne gubi na pretipkavanje nalaza niti na dodatnu ovjeru dokumenata nakon što su bili poslani na prijepis, čime smanjuje broj potencijalnih pogrešaka. Kompatibilan je sa specijaliziranim programima koji omogućuju liječnicima da unose anamnezu ili dijagnozu direktno u program od interesa. Liječniku smanjuje administrativno opterećenje i omogućuje mu brži i ugodniji rad.

Cilj naših liječnika, uvođenjem Newton Dictate sustava, je poboljšati iskustvo korištenja medicinskih usluga. Budući da program značajno ubrzava rad i omogućuje bolju posvećenost liječnika na pregled pacijenata, vrijeme liječnika nije izgubljeno na administraciju. Newton Dictate omogućuje više pregleda u kraćem roku, čime se povećava dostupnost medicinskih usluga za pacijente. Liječnici Specijalne bolnice Akromion podržavaju inovativne i moderne tehnologije, stoga su iskoristili svoje stručno znanje i dali svoj doprinos u razvoju programa.

Napišite komentar

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas