Životopis prof. Miroslav Hašpl

ŽIVOTOPIS

Prof.dr.sc. Miroslav Hašpl

OSOBNI PODACI

 • Datum rođenja: 22. travnja 1953.
 • Mjesto rođenja: Samobor

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

 • 1966. – Osnovna škola u Daruvaru
 • 1971. – Opća gimnazija u Daruvaru
 • 1976. – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1984. – Specijalistički ispit iz ortopedije, Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1986. – Obrana magistarskog rada. Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988. – Znanstveni asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992. – Obranio doktorsku disertaciju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. – Naslov „Primarijus“
 • 1997. – Docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. – Izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. – Subspecijalizacija iz dječje ortopedije
 • 2005. – Status „Znanstveni savjetnik“
 • 2007. – Redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

 • 1978. – Liječnički staž, MC Virovitica, MC Varaždin
 • 1980. – Specijalizant iz ortopedije, MC Varaždin
 • 1984. – Odjelni liječnik Klinike za ortopediju KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988. – Kumulativni radni odnos s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • 1994. – Pročelnik II odjela Klinike za ortopediju pri KBC Zagreb
 • 2006. – V.d. pročelnika Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

STRUČNO I ZNANSTVENO  USAVRŠAVANJE

 • 1985. i 1986. – Šestomjesečno usavršavanje u “Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, England”
 • 1989. – “Allg. offentl. Krankenhaus, Wiener Neustat” Austrija,
 • 1990. i 1994. – “Univ. Klinik fur Unfallchirurgie, Innsbruck” Austrija
 • 1984. – “Tiefenau Spital”, Bern, Švicarska u okviru dobivene “AGA” stipendije
 • 1987. – “Huddinge University Hospital” u Stockholmu, u Švedskoj u okviru stipendije “ESSKA”
 • 1994. – “AO tečaj” u Davosu, Švicarska
 • 2002. – “1th International Symposium and Worshop Reconstructive Surgery of the Pelvis” u Grazu, Austrija
 • 2003. – Simpozij o rekonstrukciji prednje ukrižene sveze u Beču
 • 2004. – Simpozij o parcijalnim endoprotezama koljena u Innsbruck-u
 • 2006. – Simpozij o artroplastici kuka i koljena u Beču

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA

 • 1978. Hrvatski liječnički zbor
 • 1989. Društvo za dječju ortopediju HLZ-a
 • 1994. Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa (HUOT)
 • 1995. Član EFORT-a (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology)
 • 1998. Član SICOT-a (Societe International de Chirurgiae Orthopedique et de Traumatologie)
 • Bio je tajnik Hrvatskog ortopedskog i traumatološkog društva (HUOT) od 1992. do 1996. godine, i tajnik Hrvatskog ortopedskog društva HLZ-a od 1996. do  2005. god.
 • Nacionalni je delegat Udruženja ortopeda i traumatologa Hrvatske u EFORT-u od 2001. godine.
 • Ujedno je i nacionalni delegat Hrvatskog ortopedskog društva HLZ u UEMS Section for orthopaedics and traumatology (European Union of Medical Specialists) od 2000. godine.
 • Član je EBOT-a (European Board of Orthopaedics and Traumatology) Examining Commites, odnosno licencirani ispitivač europskog ispita iz ortopedije i traumatologije od 2003. godine.

ZNANSTVENI PROJEKTI

 • Voditelj projekta “Mogućnosti liječenja ozljeda oštećenja zglobne hrskavice” od 2002 do 2006. god. financiran od Ministarstva znanosti RH, šifra projekta 0108096.
 • Sada voditelj projekta “Bolesti i ozljede hrskavice velikih zglobova” financiran od Ministarstva znanosti RH, šifra projekta 0161
 • Prije toga suradnik u projektu,”Modeli u ortopediji” voditelj prof.dr.sc. Krešimir Koržinek i “Računalom potpomognuto operacijsko liječenje” voditelj prof.dr.sc. Ranko Bilić
 • Od početka 2003. godine uključen kao istraživač u prospektivnu multicentričnu randomiziranu studiju autologne transplatacije hrskavice “Chondroselect” u organizaciji Prof. dr. Luyten-a iz Leuvena, Belgija. Studija se odvja u 5 država EU, i Hrvatske kao jedine van nje, na ukupno 15 radilišta. Čeka se objavljivanje rezultata dosadašnjih istraživanja. Operirani bolesnici se kontrolirano prate klinički još slijedeće dvije godine.
 • Kontinuirana suradnja s prof. Ertnst B. Hunzikerom, Univerzitet Bern, Švicarska. Suradnja u smislu proučavanje hondrogeneze sinoviocita pod učinkom hormona rasta. Suranja je rezultirala objavljenim radom. Istraživanje se nastavlja.

ORGANIZACIJA STRUČNIH I ZNANSTVENIH SASTANAKA

 • Voditelj pet ultrazvučnih tečajeva dijagnostike bolesti i ozljeda. koštano-zglobnog sustava od 1987-1993 god.
 • Tajnik Kongresa JUOT-a 1990. god. u Zagrebu.
 • Tajnik dva artroskopska tečaja, u Zagrebu 1994 i Cavtatu 1997.
 • Tajnik Kongresa Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa (HUOT), Zagreb 1995.
 • Tajnik Kongresa ortopeda srednje Europe (CEOC) u Dubrovniku 2002.
 • Stručni organizator Memorijalnog skupa u spomen na Božidara Špišića, Zagreb, 1999. i 2004. god.
 • Tajnik svih stručnih sastanaka Hrvatskog ortopedskog društva ZLH u vremenskom razdoblju od 1996. do 2005. god.
 • Voditelj Naprednog artroskopskog tečaja, Opatija, 20-21. 10.2006.

UREDNIŠTVO ZNANSTVENIH ILI STRUČNIH ČASOPISA

 • Član uredništva Hrvatskog športskomedicinskog vjesnika od 1990. godine.
 • Član uredništva Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca od 2002. godine indeksiranog u Index medicus, Medline i Excerpta medica

NAJZNAČAJNIJE PUBLIKACIJE I RADOVI

Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u CC i SCI
 • Hašpl M., Bojanić I, Pećina M. Arthroscopic retrieval of metal foreign bodies from knee joint after war wounds. Injury, 27:177-179, 1996.
 • Hašpl M, Bilic R. Assesement of femoral neck-shaft and antetorsion angles. International Orthopaedics, 20: 363-366, 1996.
 • Hašpl, Pećina M, Orlić D, Čičak N. Arthroplasty after War Injuries to Major Joints, Military Medicine, 164:353-7, 1999.
 • Pećina M, Đapić T, Hašpl M. Survival of Cementless and Cemented Porus -coated Anatomic Knee Replacements: Retrospective Cohort Study. Croat Med J, 41:168-172, 2000.
 • Jelić M, Pećina M, Hašpl M, Kos J, Taylor K, Matičić D, McCartney J, Yin S, Rueger D, Vukičević S. Regeneration of Articular Cartilage Chondral Defects by Osteogenic Protein – 1 (Bone Morphogenic Protein – 7) in Sheep. Growth factor,19:101-13,2001.
 • Smerdelj M, Pećina M, Hašpl M, Tripković B, Kovač B. Surgical treatment of extension contractures caused by war injuries to the knee. Military medicine 2001;7:602-6
 • Pećina M, Jelić M, Martinović S, Hašpl M, Vukičević S. Articular cartilage repair: the role of bone morphogenic proteins. Int Orthop, 26:131-136. 2002.
 • Jelić M, Pećina M, Hašpl M, Brkić A, Vukičević S. BMP in articular cartilage repair.Bone morphogenic proteins: From laboratory to clinical practice. Bone morphogenic proteins, Ed. Slobodan Vukicevic and Kuber T. Samprah. Birkhauser Verlag Basel, Pg. 249-262. 2002
 • Dubravčić Šimunjak S, Pećina M, Kuipers H, Moran J, Hašpl M. The incidence of injuries in elite junior figure skaters. Am Jour Sport Med 2003;3:511-17
 • Borić I, Pećina M, Bojanić I, Hašpl M, Roić G. Comparison of convevcional Spin-Echo and Fast Spin-Echo magnetic resonance imaging with fat suppression in crutiate ligament injury. Croat Med J 2004;45:195-201
 • Hundric-Haspl Z, Pecina M, Haspl M, Tomicic M, Jukic I. Plasma cytokines as markers of aseptic prothesis loosening. Clin Orthop Relat Res. 2006;253:299-304
 • Kurth T, Hedbom F, Schintani N, Sugimoto M, Chen FH, Haspl M, MartinovicS, Hunziker FB. Chondrogenic potencial of human synovial mesenchymal stem cells in alginate. Osteoarthritis Cartilage. 2007; Oct 15(10):1178-89. Epub 2007 May 14
 • Smoljanovic T. Grgurevic L, Jelic M. Kreszinger M, Haspl M, Matic D, Vukicevic S, Pecina M. Regeneration of the skeleton by recombinant human bone morphogenic proteins. Coll Anthropol 2007 2007 Sep;31(3)923-32.
 • Saris DB, Vanlauwe J, Victor J, Haspl M. et all. Characterized chondrocite implatation results in better structural repair when treating symptomatic cartlidge defect of the knee in a randomized controlled trial versus microfracure. Am J Sports Med. 2008 Feb;36(2):235-46
Radovi u Medline, Scopus, PsycInfo ili u drugim odgovarajućim međunarodnim indeksnim publikacijama
 • Broj radova: 23
Ostali radovi
 • Broj radova: 17
Kongresna priopćenja
 • Broj kongresnih priopćenja: 99
Neovisni citati prema SCI ili SSCI
 • Broj citata: 53
Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.