U nastavku se nalazi dokumentacija, koju ispunjavaju svi pacijenti koji imaju zakazanu operaciju u SB Akromion. Dokumenti su oblikovani tako da nam pomognu u pružanju najbolje moguće skrbi prije, tijekom i nakon Vašeg boravka u bolnici. Uz upitnik koji je potrebno ispuniti prije operacije, molimo Vas da pročitate važne upute prije operacije, ovisno o zahvatu koji ste zakazali.

Važno je što preciznije ispuniti sve dokumente. Svi podaci koji se prikupe  služe isključivo u svrhu Vaše sigurnosti te će se smatrati tajnima. Molimo Vas da nam čim je moguće prije vratite ispunjene dokumente na nalazi@akromion.hr ili na broj faxa: +385 49 587 488.

U slučaju da šaljete putem mail adrese molimo da obavezno u naslov(subject/predmet) maila navedete vaše ime i prezime.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas