Prijeoperacijski upitnik ispunjavaju svi pacijenti koji imaju zakazanu operaciju u SB Akromion. Upitnik je oblikovan tako da nam pomogne u pružanju Vam najbolje moguće skrbi prije, tijekom i nakon Vašeg boravka u bolnici.

Važno je što preciznije ispuniti sve dijelove upitnika. Svi podaci koji se prikupe upitnikom služe isključivo u svrhu Vaše sigurnosti, te će se smatrati tajnima. Molimo Vas da nam čim je moguće prije vratite ispunjeni upitnik na akromion@akromion.hr ili na broj faxa: +385 49 587 488.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas