Dolaskom na liječenje ponesite sa sobom sve potrebne dokumente:
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju o prethodnom liječenju
  • nalaz liječnika koji Vas je naručio na operativni zahvat i sve laboratorijske nalaze koji su traženi u preoperativnoj obradi,originalni nalaz KRVNE GRUPE (za pacijente koji dolaze radi ugradnje totalne endoproteze kuka,koljena ili ramena potrebna je KRVNA GRUPA koja nije starija od 3 godine),ispunjen prijeoperacijski upitnik,obavezno donijeti snimke MR,CT ako ih imate i Rtg snimku
  • sve lijekove koje Vam je prepisao Vaš osobni liječnik
  • predmete za osobnu higijenu (četkica za zube,češalj,osobna kozmetika,pidžama,papuče,kućni ogrtač)

Ako dolazite na dan operacije trebate doći natašte između 7 i 7:30.

Ako dolazite dan ranije radi ugradnje totalne endoproteze trebate doći između 10 i 12 sati prije podne.

Ako dolazite dan ranije po dogovoru sa Vašim operaterom trebate doći do 17 sati.

Slaganje s predloženom dijagnostikom i liječenjem  potvrditi ćete svojim potpisom na suglasnost za medicinske intervencije prije,za vrijeme i nakon operacijskog zahvata i informirani pristanak za primjenu anestezije

Za vrijeme liječenja aktivno ćete sudjelovati u njegovom tijeku.

Nakon upisa na recepciji bolnice javite se sestri na odjelu koja će Vas zaprimiti, upisati na temperaturnu listu sve lijekove koje uzimate ,preuzeti medicinsku dokumentaciju i snimke te Vas smjestiti u bolesničku sobu.

Prije odlaska u operacijsku salu obavezno je tuširanje i pranje kose u dezinfekcijskom sredstvu Dermoguard, radi Vaše sigurnosti i bez toga nije uputno pristupiti operacijskom zahvatu.

U  krevet ćete leći nakon tuširanja i u čistoj pidžami,,a pratnji bolesnika zabranjeno je sjedati na bolesnički krevet.

Obavezno je odstraniti lak s noktiju na rukama i nogama, ukloniti šminku, sav nakit i zubnu protezu ako je imate.

O bilo kakvim promjenama u zdravstvenom stanju trebate pri prijemu obavijestiti sestru na odjelu.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas