Postupak za rješavanje dokumentacije potrebne za nastavak stacionarne rehabilitacije u toplicama na teret HZZO-a

SB Akromion nije u mogućnosti tražiti odobrenje za nastavak stacionarne rehabilitacije u toplicama na teret HZZO jer nema ugovor sa HZZO-om.

Kod prijema u bolnicu potrebno je ostaviti broj faxa ili mail adresu na koju ćemo poslati pismo za liječnika obiteljske medicine u kojem je preporuka za nastavak stacionarne fizikalne terapije, nakon izvedenog operacijskog zahvata.

Na temelju tog pisma izabrani liječnik obiteljske medicine piše uputnicu ovlaštenom doktoru/liječničkom povjerenstvu i sa tom uputnicom treba ići u područni ured da se odobri nastavak rehabilitacije u Toplicama. Obavezno ponijeti zdravstvenu knjižicu. Također treba i uputnica za bolničko liječenje u toplicama.

Ukoliko niste u mogućnosti do dana premještaja dostaviti originale odobrenja i uputnice, treba ih faksirati na broj 049 587 476 ili poslati na mail adresu karmela.hrastinski@akromion.hr, a originale čim prije poslati radi fakturiranja u toplicama.

U nekim slučajevima povjerenstvo ne odobrava prijedlog bez otpusnog pisma.

Otpusno pismo nije moguće dobiti do zadnjeg dana boravka u bolnici.

Bolesnik koji se otpušta u petak može otpusno pismo dobiti u petak, a onaj koji se otpušta u subotu otpusno pismo dobiva u subotu.

Ukoliko do predviđenog termina u toplicama bolesnik nema odobrenje za toplice i uputnicu, boravak u toplicama se naplaćuje 495,00 kuna dnevno.

Smještaj u toplicama

Smještaj u toplicama je na odjelu ortopedije u trokrevetnim sobama.

Postoji mogućnost nadoplate za dvokrevetnu sobu 99,00 kuna dnevno i jednokrevetna soba 139,00 kuna dnevno uz napomenu da nemaju uvijek takve sobe slobodne.

Ako imate neke želje vezane uz smještaj molim da napomenete kod prijema, a tijekom boravka u našoj bolnici saznat ćemo kod glavne sestre ortopedije u toplicama kakve su mogućnosti da se to ostvari.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas