PRIJAM U BOLNICU

Dolaskom na liječenje ponesite sa sobom sve potrebne dokumente:
 • raspoloživu medicinsku dokumentaciju o prethodnom liječenju
 • nalaz liječnika koji Vas je naručio na operativni zahvat, sve laboratorijske nalaze koji su traženi u preoperativnoj obradi, originalni nalaz KRVNE GRUPE (za pacijente koji dolaze radi ugradnje totalne endoproteze kuka, koljena ili ramena potrebna je KRVNA GRUPA koja nije starija od 3 godine), ispunjen prijeoperacijski upitnik, obavezno donijeti snimke MR, CT ako ih imate i Rtg snimke zgloba koji će se operirati – sve stare snimke i najnovije snimke koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca
 • ponesite sa sobom sve lijekove koje Vam je propisao Vaš osobni liječnik
 • predmete za osobnu higijenu (četkica za zube, češalj, osobna kozmetika, pidžama, papuče, kućni ogrtač)
 • ako dolazite na dan operacije trebate doći natašte između 7:00 i 7:30 sati
 • ako dolazite dan ranije radi ugradnje totalne endoproteze trebate doći između 11 i 12 sati
 • ko dolazite dan ranije po dogovoru sa Vašim operaterom trebate doći do 17 sati

Vaš pristanak na predloženu dijagnostičku obradu i postupke liječenja potvrdit ćete svojim potpisom na obrasce suglasnosti za medicinske intervencije koje se provode prije, za vrijeme i nakon operacijskog zahvata i na obrazac  informiranog pristanka za primjenu anestezije. Tijekom liječenja aktivno ćete sudjelovati u njegovom tijeku.Nakon upisa na recepciji bolnice javite se sestri na odjelu koja će Vas zaprimiti, upisati na temperaturnu listu sve lijekove koje uzimate, preuzeti medicinsku dokumentaciju kao i sve Vaše lijekove koje redovito trošite, a nastavit ćete ih uzimati i tijekom boravka u bolnici. Sestra će preuzeti i Vaše rtg, CT ili MR snimke te Vas smjestiti u sobu.

Prije odlaska u operacijski trakt obavezno je tuširanje i pranje kose u dezinfekcijskom sredstvu Dermoguard, radi Vaše sigurnosti, i bez toga nije uputno pristupiti operacijskom zahvatu.

U  krevet se smještate nakon tuširanja i u čistoj pidžami, a pratnji bolesnika nije dozvoljeno sjedati na bolesnički krevet.
Obavezno je odstraniti lak sa noktiju na rukama i nogama, ukloniti šminku, sav nakit i zubnu protezu ako je imate.

O bilo kakvim promjenama u zdravstvenom stanju trebate pri prijemu obavijestiti sestru na odjelu. Molimo vas da nam radi Vaše sigurnosti i uspješnog liječenja prilikom prijama ukažete na sve možebitne ozljede kože ili uočene prištiće na tijelu.

BOLNIČKI RASPORED

 • 6.00 – USTAJANJE I UMIVANJE
 • 6.30-7.00 – UZIMANJE UZORAKA ZA PRETRAGE
 • 7.00-8.00 – PRIJAM I OBRADA NOVOPRIMLJENIH  PACIJENATA
 • 8.00-8.30 – DORUČAK
 • 8.30.-9.00 – LIJEČNIČKA VIZITA
 • 9.00-16.00 – DIJAGNOSTIČKI I TERAPEUTSKI POSTUPCI
 • 12.00-12.30 – RUČAK
 • 17.30-18.00 – VEČERA
 • 18.30-19.30 – LIJEČNIČKA VIZITA
 • 21.00 – NOĆNI ODMOR

PREHRANA

Prehrana u bolnici prilagođena je Vašim potrebama i zdravstvenom stanju. Moguće posebnosti, npr.alergiju na hranu ili već propisanu dijetu, molimo da navedete za vrijeme prijema. Prehranu poslužujemo u bolničkoj sobi. Ukoliko tijekom boravka u našoj bolnici nemate propisanu posebnu dijetu srodnici Vam mogu nakon dogovora s osobljem donijeti manje količine voća i prirodnih sokova. Ne preporuča se pacijentima donositi rizične namirnice koje mogu ugroziti njihovo zdravlje.

HRANA RIZIČNA ZA ZDRAVLJE

 • sirovo mlijeko i proizvodi od sirovog mlijeka
 • proizvodi od sirovog mesa
 • domaće sušene kobasice od sirovog mesa
 • salate s povrćem, mesom, sirevima i majonezom
 • hladno dimljena riba (losos i slično)
 • hot dog i slično
 • proizvodi od mljevenog oblikovanog mesa
 • (čevapčići,pljeskavice)
 • proizvodi s plijesnima
 • tofu sir (sojin sir)
 • kolači s kremama u koje je dodan sirovi
 • bjelanjak (razni tipovi kremšnita)
Navedene namirnice i njima slične registrirane su kao nositelji štetnih bakterija i virusa. Bolest uzrokovana putem hrane može se proširiti od jednog do drugog pacijenta u bolnici. Zaštitom svog člana obitelji ili prijatelja štitite i druge osobe u bolnici.

SLOBODNO VRIJEME

Pacijenti  kojima nije propisano strogo mirovanje smiju se zadržavati izvan bolničke sobe i odjela. U svakoj sobi pacijentu stoji na raspolaganju telefon, LCD TV uređaj i internet priključak. Pacijenti smješteni u apartman na raspolaganju imaju telefon, LCD TV uređaj, internet priključak, hladnjak i mogućnost smještaja osobe u pratnji. Za osobu u pratnji osigurana je prehrana i noćenje, ali ne i medicinska skrb.
Svaku odsutnost s odjela obavezno prijavite medicinskoj sestri na odjelu.

POSJETI

Posjeti na odjelu dozvoljeni su od 9-20 sati. Kod dolaska molimo da se javite sestrama na odjelu. Za vrijeme izvođenja medicinskih intervencija biti ćete zamoljeni nakratko napustiti sobu, dok se ne obavi potrebni zahvat.

UPUTE POSJETITELJIMA

Posjetitelje uljudno molimo da uzimaju u obzir želje i osjećaje srodnika kao i drugih pacijenata. Posjeti neka budu pojedinačni i neopterećujući za pacijente. Želite li pacijenta razveseliti darom, savjetujemo da mu darujete knjigu, novine ili časopis. U bolesničkoj sobi je zabranjeno sjediti na krevetima. Iz higijenskih razloga molimo vas da ne donosite cvijeće, a  lončanice je zabranjeno donositi. Nakon konzultacije s osobljem na odjelu možete s pacijentom otići u šetnju, ako to pacijentovo stanje dozvoljava.

PUŠENJE I ALKOHOL

Pušenje i konzumiranje alkoholnih pića u bolnici i u bolničkom dvorištu nije dozvoljeno.

ČUVANJE OSOBNE IMOVINE

U bolnicu nemojte donositi vrijedne stvari i velike količine novaca. Sav novac i dragocjenosti čuvajte u sefu bolnice. Za imovinu koju čuvate u sobi odgovarate sami.

OTPUST IZ BOLNICE

O danu otpusta obavijestit će Vas liječnik, a medicinska sestra i fizioterapeut upoznat će Vas  sa svim detaljima vezanim uz otpust, poslijeoperacijsku njegu i ranu rehabilitaciju do prve kontrole Vašeg operatera.
Na odlasku iz bolnice dobit ćete otpusno pismo, kao i svu Vašu medicinsku dokumentaciju koju ste donijeli kod prijema u bolnicu.
Bolnicu na dan otpusta trebate napustiti do 11:30.

OBLIK NAPLATE IZVRŠENIH USLUGA

Operacije se plaćaju po ponudi prije dolaska u bolnicu ili prilikom prijama, osim nadoplata i ostalih razlika po računima koje se vrše pri otpustu iz bolnice.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas