fbpx Skip to main content

Ivan Putica, dr. med.

Ivan Putica, dr. med., odjelni je liječnik u Specijalnoj bolnici Akromion. Uže područje interesa i rada su mu je kirurgija koljena te sportska medicina.