fbpx Skip to main content

Proteze kuka

Ugradnja umjetnoga kuka jedno je od najvećih dostignuća suvremene medicine.

Ugradnja umjetnoga kuka jedno je od najvećih dostignuća suvremene medicine koje današnjem čovjeku, koji ne želi trpjeti bol i imati ograničenja, pomaže u svakodnevnim aktivnostima. Pacijenti se ubrzo nakon operacije u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion uspješno vraćaju starim navikama.

Odabir proteze

Odabir proteze iznimno je bitan za krajnji rezultat i dugotrajnost proteze, koja se bira individualno. Ono ovisi o životnoj dobi pacijenta, spolu, svakodnevnim aktivnostima, uzroku oštećenja kuka, deformaciji kuka, koštanoj masi pacijenta. Danas postoji veliki broj različitih (endo)proteza kuka. Za dugotrajnost proteze najvažniji je odabir noseće površine proteze kuka pri čemu se najmanje troše keramičke noseće površine, što povećava dugotrajnost proteze. Trajnost suvremenih proteza trebala bi biti dulja od 20 godina.

Liječnici Specijalne bolnice Akromion u dogovoru s pacijentom odabiru najbolju moguću opciju za svaki pojedini slučaj uzimajući u obzir stanje pacijenta i njegove potrebe.  Ako je pacijent mlađa osoba, ugrađuje se proteza kuka koja će sačuvati koštanu masu za eventualnu reviziju u budućnosti. U bolnici Akromion ortopedi pacijentima omogućuju najbolji izbor različitih vrsta proteza kuka s različitim dužinama trupa, različitim nosivim površinama (metal, keramika, polietilen), različitim veličinama glave, a sve kako bi postigli najbolji rezultat i pokretnost nakon operacije.