Specijalna bolnica Akromion provodi znanstveno-istraživački projekt pod nazivom:

IRCS – INFRARED CAMERAS SYSTEM

Sustav za intraoperacijsku kontrolu dužine nogu i ”offseta” prilikom ugradnje potpune proteze kuka

O Projektu
Projekt je prepoznat od strane Europske unije i sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija, 2014.-2020. (KK.03.2.2.03.0033)

Projekt u brojkama
Razdoblje provedbe projekta je od: 18. rujna 2019. do 17. prosinca 2019.
Ukupna vrijednost projekta: 147.096,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 73.676,80 HRK
Ukupni iznos subvencije: 80 %
Iznos bespovratnih sredstava: 58.941,44 HRK
Kontakt za dodatne informacije: dr. med. Tomislav Tabak, tomislav.tabak@akromion.hr

Kratki opis projekta
Razvoj IRCS sustava je projekt Specijalne bolnice Akromion kojim se pokušava razviti moćan alat u rukama operatera za vrijeme ugradnje potpune proteze kuka. Naime, za vrijeme operacijskog zahvata ugradnje potpune proteze kuka operater bi imao mogućnost precizne kontrole dužine nogu i ”offseta” te bi pomoću navedenog sustava uspješno izbjegao neugodnu komplikaciju, a to je produženje ili skraćenje noge pacijenta nakon ugradnje potpune proteze kuka. Sustav razvijamo u suradnji sa stručnjacima sa Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta
Razvoj modernog, preciznog, pouzdanog i jednostavnog alata kojim će se intraoperacijski kontrolirati dužina nogu i ”offset” prilikom ugradnje potpune proteze kuka.

Korisne poveznice
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas