Doc. dr. sc. Zdravko Jotanović

    Doc. Jotanović je specijalist ortoped s područjem interesa u liječenju bolesti i ozljeda lakta, ručnog zgloba i šake. U kirurškom dijelu izvodi artroskopske i otvorene operacije lakta, ručnog zgloba i šake. Uža specijalnost su mu artroskopsko liječenje nesraštavanja skafoidne kosti, oštećenja triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa i trapeziometakarpalnog osteoartritisa, a od otvorenih zahvata ugradnja totalne i djelomične endoproteze ručnog zgloba, korektivne osteotomije distalnog dijela palčane kosti, skraćenje palčane i lakatne kosti te djelomične artrodeze u području karpusa. Član je Europskog društva za artroskopiju ručnog zgloba i vanjski suradnik Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion. U ambulantu doc. Jotanovića možete se naručiti na broju telefona: 01/6445-820. Pregledi se odvijaju u prostorijama Poliklinike Akromion u Zagrebu.

    ŽIVOTOPIS

    Kontaktirajte nas

    Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

    dr Rok Vengust