Giorgina Gasparini Špoljar, dr. med.specijalist anesteziologije

  Giorgina Gasparini Špoljar, dr.med., specijalist je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, bavi se anesteziologijom i liječenjem boli u ortopedskih i traumatoloških bolesnika. Uže područje rada je regionalna anestezija, te je stekla vrijedne vještine u radu sa neurostimulatorom i ultrazvukom vođenom regionalnom anestezijom.

  ŽIVOTOPIS

  Kontaktirajte nas

  Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

  Nazovite nas

  izv.prof.dr.sc. Tomislava Smoljanovic