Giorgina Gasparini Špoljar, dr. med.specijalist anesteziologije

    Giorgina Gasparini Špoljar, dr.med., specijalist je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, bavi se anesteziologijom i liječenjem boli u ortopedskih i traumatoloških bolesnika. Uže područje rada je regionalna anestezija, te je stekla vrijedne vještine u radu sa neurostimulatorom i ultrazvukom vođenom regionalnom anestezijom.

    ŽIVOTOPIS

    Kontaktirajte nas

    Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

    Nazovite nas