prim. Krešimir Oremuš, dr.med.specijalist anesteziologije, EDRA

    prim. Krešimir Oremuš, dr. med., E.D.R.A., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, bavi se anestezijom i perioperacijskim liječenjem ortopedskih bolesnika. Uža područja interesa su mu korištenje metoda regionalne anestezije („blokova živaca“) u liječenju boli, korištenje ultrazvuka u izvođenju postupaka liječenja boli te racionalno korištenje krvi i krvnih pripravaka i volumna nadoknada u perioperacijskom razdoblju. Godine 2011. stekao je diplomu Europskog Društva za regionalnu anesteziju i liječenje boli.Predavač je na poslijediplomskim tečajevima na Medicinskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku. Vjeruje u svakodnevno usavršavanje i napredovanje kako bi svojim pacijentima pružio samo najbolju medicinsku skrb i uslugu.

    ŽIVOTOPIS

    Kontaktirajte nas

    Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

    Nazovite nas