fbpx Skip to main content

Ambulantna rehabilitacija nakon operacije

Rehabilitacija se od drugog tjedna nakon većine operacija može nastaviti ambulantno. U tom razdoblju rehabilitacija se preklapa s fazom cijeljenja mekih tkiva. Trajanje prve faze određeno je s jedne strane samom fiziologijom cijeljenja, a s druge strane vrstom zahvata odnosno oštećenjem struktura prije i za vrijeme samog zahvata. U ranoj fazi rehabilitacije posebno dolazi do izražaja iskustvo i vještina terapeuta koji mora naći pravu mjeru između zaštite integriteta operiranih struktura i progresije vježbi. Posebna se pozornost pridaje rasterećenju operiranog područja odnosno pravilnom odabiru i adekvatnoj upotrebi pomagala.

U kasnijoj fazi cilj je postići puni opseg pokreta unutar granica dopuštenog prema postoperativnom protokolu i postupno graditi snagu. Fizikalnim procedurama smanjujemo bol, upalu i oticanje. Budući da ova faza relativno dugo traje, važan je moment vještina motivacije pacijenta. U naprednoj fazi cilj je postići zadovoljavajuću snagu i izdržljivost te usvojiti pravilan obrazac pokreta, što se posebno odnosi na hod.