fbpx Skip to main content

Boutonniere deformitet prsta

Boutonniere deformitet prsta nastaje zbog kronične rupture centralnog kraka ekstenzorne, opružajuće tetive prsta iznad proksimalnog interfalangealnog zgloba prsta (PIP zglob, središnji zglob prsta) pri čemu se glava proksimalne falange (članka) ubacuje između lateralnih krakova ekstenzorne tetive poput prsta kroz rupu za gumb (fr. boutonniere – rupa za gumb). Zbog toga se prst nalazi u karakterističnom položaju gdje je PIP zglob savijen, a distalni interfalangealni zglob (DIP zglob, zglob bliže noktu) hiperekstendiran.

Mehanizam ozljede

Do rupture centralnog kraka tetive ekstenzora dolazi pri tupoj traumi u području proksimalne falange ili prilikom nasilnog savijanja prsta protiv otpora u PIP zglobu što je često u sportovima s loptom.

Simptomi i dijagnostika

Neposredno nakon nastanka rupture bolesnik se žali na bolove iznad proksimalne falange i nemogućnost potpune ekstenzije (opružanja) u PIP zglobu. Potrebno je učiniti rentgenogram kako bi se isključio prijelom kosti. Vrhunski tim liječnika Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion pruža usluge specijalističkih pregleda i dijagnostike koristeći najsuvremeniju tehnologiju.

Liječenje

Liječenje se sastoji u imobilizaciji prsta s opruženim PIP zglobom 6-8 tjedana uz slobodan DIP zglob. Ukoliko se ruptura centralnog kraka ne liječi adekvatno i na vrijeme, nastaje boutornniere deformitet koji se liječi dugotrajno pomoću dinamičkih udlaga. Ukoliko se deformitet ne ispravi, potrebno je operacijsko liječenje. U Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion koristimo operacijske tehnike koje se sastoje od popravka ekstenzornog aparata. Ukoliko deformitet traje dugo, mogu nastati teške degenerativne promjene i tada je potrebno učiniti artrodezu (ukočenje) PIP zgloba.