U Poliklinici u Zagrebu provodimo rehabilitaciju prije i poslije operativnih zahvata kao i rehabilitaciju ambulantnih pacijenata kod bolnih stanja zglobova i kralježnice, upalne ili degenerativne etiologije te sportskih ozljeda i sindroma prenaprezanja.
Rehabilitacijski programi uključuju: individualnu medicinsku gimnastiku s jednim terapeutom i fizikalne procedure prilagođene stanju i potrebama pacijenta : terapijski ultrazvuk magnetoterapiju , elektroanalgetske procedure , elektrostimulaciju, terapiju laserom kontinuirano pasivno razgibavanje , terapiju udarnim valom , K – taping / kineziotaping , krioterapiju, hipobaričnu terapiju.
Cijeli proces rehabilitacije pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima (ortroped, fizijatar, fizioterapeut) i prilagođava se mogućnostima i potrebama svakog pojedinca.

KOME JE NAMJENJENA REHABILITACIJA?

Osobama koje su zadobile ozljede mišićno-koštanog sustava ili boluju od degenerativne bolesti zglobova;
Osobama koje pate od bolova, smanjene pokretljivosti i drugih komplikacija vezanih uz mišićno-koštani sustav koje ih značajno ograničavaju u samozbrinjavanju, aktivnostima svakodnevnog života, radnoj sposobnosti, rekreaciji i sportu.
Pacijentima nakon operativnog zahvata npr. artroskopske rekonstrukcije tetiva i ligamenata, ugradnje totalne ili parcijalne endoproteze kojima se kroz kvalitetnu rehabilitaciju pomaže da ponovo uspostave zadovoljavajuću funkciju operiranog dijela tijela.

Fizikalna terapija i rehabilitacija Akromion

INDIVIDUALNI PRISTUP

Rehabilitacija se planira i prilagođuje individualno, ovisno o operativnom zahvatu ili vrsti i težini bolesti, općem stanju pacijenta, njegovim potrebama i očekivanjima.
Fizikalnim procedurama, manualnim tehnikama i kineziterapijom djeluje se na smanjenje boli, potiču procesi cijeljenja, poboljšava tonus oslabljene muskulature, utječe na elastičnost tkiva i smanjuje napetost pojedinih mišićnih skupina.
Tijekom rehabilitacije osim poboljšanja pokretljivosti, snage i izdržljivosti pacijent stječe znanja i vještine kojima će u svakodnevnom životu održavati postignute rezultate, prevenirati ponovne ozljede i usporiti degenerativne procese (pravilno samostalno vježbanje, odabir adekvatne fizičke aktivnosti, ergonomska prilagodba…).
Dokazano je da pravovremeni početak, adekvatno trajanje i pravilno provođenje rehabilitacije značajno utiču na oporavak i konačni funkcionalni ishod operativnog zahvata.

REHABILITACIJA PRIJE I NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA

Za potrebe naših pacijenata oblikovali smo rehabilitacijske modele koji su prilagođeni očekivanom duljem trajanju rehabilitacije prije i poslije operativnih zahvata.

Preoperativni i postoperativni rehabilitacijski programi uključuju:

  • individualnu medicinsku gimnastiku s jednim terapeutom;
  • fizikalne procedure prilagođene stanju i potrebama pacijenta (terapijski ultrazvuk, magnetoterapija, elektroanalgetske procedure, elektrostimulacija, kontinuirano pasivno razgibavanje, terapija udarnim valom, K – taping / kineziotaping, krioterapija, limfna drenaža;
  • kontrolu operatera i fizijatra tijekom rehabilitacije;

REHABILITACIJA AMBULANTNIH PACIJENATA

Isto tako pružamo i mogućnost rehabilitacije ambulatnim pacijentima kod bolnih stanja zglobova i kralježnice upalne ili degenerativne etiologije, te sportskih ozljeda i sindroma prenaprezanja.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas