Fizikalna terapija i rehabilitacija vode se principom individualnog pristupa s mogućnošću rehabilitacije prije i nakon operacijskih zahvata te rehabilitacije ambulantnih pacijenata. Individualni pristup pri rehabilitaciji prilagođuje se ovisno o tipu operativnog zahvata, vrsti i težini bolesti, općem stanju pacijenta te njegovim potrebama i očekivanjima.

Fizikalnim procedurama, manualnim tehnikama i kineziterapijom djeluje se na smanjenje bolova, potiču se procesi cijeljenja, poboljšava tonus oslabljene muskulature, utječe na elastičnost tkiva i smanjuje napetost pojedinih mišićnih skupina. Tijekom rehabilitacije, osim poboljšnja pokretljivosti, snage i izdržljivosti, pacijent stječe znanja i vještine kojima će u svakodnevnom životu održavati postignute rezultate, prevenirati ponovne ozljede i usporiti degenerativne procese (pravilno samostalno vježbanje, odabir adekvatne fizičke aktivnosti, ergonomska prilagodba…).

Znanstveno je dokazano da pravodobni početak, adekvatno trajanje i pravilno provođenje rehabilitacije značajno utječu na oporavak i konačni funkcionalni ishod operativnog zahvata.

Upute za nastavak rehabilitacije nakon operacije:

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas