Rotatorna manšeta

Što je cilj rehabilitacije u prvih mjesec dana?

Prvih mjesec dana vrijeme je cijeljenja rekonstuiranih struktura . U to vrijeme rane rehabilitacije potrebno je održati barem 40% pokreta zdrave strane, te se rukom koristiti ispod razine ramena.
Važno je naglasiti da tijekom ovog razdoblja bolesnik ponekad normalno osjeća bol određenog intenziteta jer rekonstruirane su strukture „osjetljive“ i mora proći vrijeme adaptacije na novonastalu situaciju. Bol se smanjuje analgeticima preporučenim od nadležnog liječnika, promjenom položaja ruke i nekoliko vježbi koje će biti od velike pomoći.

Koliko dugo nositi ortozu za ruku i kada je skinuti?

Nakon operativnog zahvata ruka bolesnika zaštićena je ortozom za rame i lakat, u najoptimalnijem položaju . Ortoza se nosi četiri tjedna nakon operativnog zahvata kod spavanja i hodanja, u iznimnim slučajevima šest tjedana, što ovisi o vrsti operativnog zahvata. No, povremeno ortozu moramo i ukloniti. To ćemo učiniti prilikom održavanja higijene, oblačenja i za potrebe terapije.

Koje vježbe samostalno izvoditi do početka kineziterapije s fizioterapeutom?

Šaku i podlakticu aktivno koristiti kod svakodnevnih aktivnosti. Kao pomoć lakšeg razumijevanja dozvoljenih pokreta, a u cilju bolje mobilnosti date su određene smjernice prikazane slikama.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Slika 1.
Rasteretno bez opterećenja, poželjno je opustiti ruku nekoliko puta tijekom dana . Ovaj položaj iskoristit ćemo za promijenu položaja ruke, relaksaciju, a također će pomoći kod održavanja osobne higijene i oblačenja.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Slika 2.
U ciju asistiranog pokreta iskoristit ćemo sjedeći položaj i klizanje rukama po natkoljenicama. Cilj je spružiti ruke u laktovima, dlanovima dosegnuti koljena te vratiti ruke unazad. Ponoviti pet puta, zadržati pokret 5-10 sekundi.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Slika 3.
Operiranu ruku dozvoljeno je koristiti ispod razine ramena s nadlakticom uz tijelo. Tu će pomoći slijedeća vježba. Iz sjedećeg položaja, ravnih leđa rukom pokušati postupno dosegnuti bradu, nos, čelo. Ponoviti pet puta tri puta dnevno.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Slika 4.
Vanjska rotacija nadlaktice vrlo je važan pokret ramena.
Početni položaj: dlanovima okrenutim prema gore primiti štap, podlaktice saviti u laktu pod pravim kutem, nadlaktica operirane ruke je uz tijelo.
Pokret: Zdravom rukom gurati štap u smjeru bolesne ruke (rotacija ramena prema van) do granice bola, zadržati 5 pet sekundi i potom vratiti u početni položaj. Ponoviti pet puta,3 puta tijekom dana.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Slika 5.
U ležećem položaju ruku savijenu u laktu podizati uz pomoć zdrave ruke .Ovu vježbu započeti desetak dana nakon operativnog zahvata.

Poslijeoperacijska rehabilitacija

Slika 6.
U cilju održavanja tonusa muskulature korisne su izometričke vježbe. Prikazani su primjeri s loptom radi boljeg razumijevanja. Lopta može biti zamijenjena čvrstom podlogom (npr. zid).
Smisao je laganim pritiskom ruke u smjeru podloge(lopta , jastučić , zid) svjesno potaknuti kontrakciju mišića, bez pokreta , 30-40% snage, zadržati kontrakciju mišića 5-10 sekundi, svaku vježbu ponoviti tri puta, tri puta dnevno.

S navršenih mjesec dana pasivnim i asistiranim vježbama težiti povećanju opsegu pokreta, a ruku početi koristiti za lagane dnevne aktivnosti i sve što nema većeg opterećenja na ruku još uvijek ispod razine ramena.

Kada početi aktivno koristiti ruku?

S navršenih šest tjedana započeti s aktivnim vježbama iznad razine ramena.
Svakodnevno i disciplinirano raditi na povećanju opsega pokreta i jačanju muskulature.

Kada spavati na operiranoj strani ?

3 do 4 mjeseca nakon operativnog zahvata.

Koliko dugo traje rehabilitacija?

Trajanje rehabilitacije strogo je individualno. Potpuni oporavak očekuje se 12-18 mjeseci nakon operativnog zahvata.

Kada početi voziti automobil?

2- 3 mjeseca nakon operativnog zahvata (dogovor s operaterom)

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas