fbpx Skip to main content

Nadlaktica

Anatomija nadlaktice

Nadlaktica povezuje rameni zglob i lakat. Koštanu osnovu nadlaktice čini nadlaktična kost (humerus), a na njezinoj prednjoj strani nalaze se mišići pregibači (fleksori) lakta od kojih su najvažniji dvoglavi (m. biceps brachii) i brahijalni mišić (m. brachialis). Na stražnjoj strani nalazi se troglavi mišić (m. triceps brachii) čija je funkcija ispružanje (ekstenzija) lakta. S unutrašnje (medijalne) strane nadlaktice nalaze se krvne i limfne žile te živci. Radijalni živac križa nadlaktičnu kost na granici donje i srednje trećine nadlaktice sa stražnje strane i prelazi na vanjsku stranu.

Najčešća patološka stanja u ovom području su prijelomi središnjeg dijela (dijafize) nadlaktične kosti, ozljeda mišića te rijetko tumori koji mogu biti primarni ili metastaze.

Prijelom nadlaktice

Prijelomi se mogu liječiti konzervativno ako nije došlo do većeg pomaka ili se može postići zadovoljavajuća repozicija, imobilizacijom pomoću gipsa uz moguću ranu pokretljivost ramena i lakta. Ako je potreban operacijski zahvat, fiksacija prijeloma moguća je pločicom i vijcima ili intramedularnim čavlom. Ukoliko je kod prijeloma došlo do ozljede krvnih žila i živaca potreban je hitni operacijski zahvat.

U Specijalnoj bolnici Akromion u području nadlaktice liječimo sve oblike prijeloma konzervativnim putem ili operacijskim zahvatom.