Radost bezbolnog pokreta nakon ugradnje proteze

Ugradnja umjetnoga kuka jedno je od najvećih dostignuća suvremene medicine koje današnjem čovjeku, koji ne želi trpjeti bol i imati ograničenja, pomaže u svakodnevnim aktivnostima. Pacijenti se ubrzo nakon operacije u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju uspješno vraćanju starim navikama.

Odabir proteze iznimno je bitan za krajni rezultat i dugotrajnost proteze, koja se bira individualno, prema potrebama pacijenta, životnoj dobi, spolu, aktivnostima te anatomskoj građi kuka. Za dugotrajnost proteze najvažniji je odabir noseće površine proteze kuka pri čemu se najmanje troše keramičke noseće površine, što povećava trajanje proteze. Trajnost suvremenih proteza trebala bi biti dulja od 20 godina.

Liječnici Specijalne bolnice Akromion odabiru najbolju moguću opciju za pojedini slučaj uzimajući u obzir stanje pacijenta i njegove potrebe.

Obabir vrste proteze kuka ovisi u životnoj dobi pacijenta, svakodnevnim aktivnostima, uzroku oštećenja kuka, deformaciji kuka, koštanoj masi pacijenta. Danas postoji veliki broj različitih (endo)proteza kuka.

U dogovoru s pacijentom liječnik odabire najbolju moguću opciju. Ako je pacijent mlađa osoba, ugrađuje se proteza kuka koja će sačuvati koštanu masu za eventualnu reviziju u budućnosti. U bolnici Akromion ortopedi pacijentima omogućavaju najbolji izbor različitih vrsta proteza kuka s različitim dužinama trupa, različitim nosivim površinama (metal, keramika, polietilen), različitim veličinama glave (28, 32, 36), a sve kako bi postigli najbolji rezultat i pokretnost nakon operacije.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas