Prijelom palčane kosti jedan je od najčešćih prijeloma. Nastaje uslijed pada, obično kod starijih ljudi radi slabije kvalitete kosti te kod mlađih ljudi uslijed sportskih aktivnosti i prometnih nesreća. Kliničkim pregledom može se utvrditi bolnost u području ručnog zgloba uz ograničenu pokretljivost te vrlo često oteklina i deformacija ruke u području ručnog zgloba. Najčešći mehanizam nastanka ovog prijeloma je pad na dlan ispružene ruke, pri čemu dolazi do dorzalne fleksije šake, savijanja na nadlaničnu stranu. Na taj način nastaje Collesov prijelom, kojeg karakterizira dorzalna angulacija ulomaka, odnosno pomaku ulomaka prema nadlanici. Ukoliko bolesnik padne na dorzum šake, tj. nadlanicu, nastaje Smithov prijelom kojeg karakterizira volarna angulacija ulomaka, odnosno pomak ulomaka prema dlanu. Uz klinički pregled potrebno je učiniti radiološku obradu koja se u prvom redu sastoji od RTG-a u dvije projekcije. Ponekad je potrebna i dodatna dijagnostika, CT ili MR.

Postoje dvije osnovne skupine prijeloma palčane kosti na tipičnom mjestu, ekstraartikularni prijelomi (npr. Colles i Smith), te intraartikularni prijelom (npr. Barton). Ukoliko je moguće učiniti zadovoljavajuću repoziciju i stabilnost ulomaka provodi se konzervativno liječenje koje se sastoji od repozicije (namještanju) u lokalnoj anesteziji te imobilizacije podlaktičnom longetom, a kasnije cirkularnim gipsom kroz 4-6 tjedana. Kod višedijelnih prijeloma, te intraartikularnih prijeloma, tj. prijeloma kod kojih nije moguće postići repoziciju i/ili stabilnost ulomaka potrebno je pristupiti operacijskom liječenju.

Postoji nekoliko metoda operacijskog liječenja:

  • Zatvorena repozicija i osteosinteza (spajanje kosti) Kirschenrovim žicama
  • Otvorena repozicija i osteosinteza pločicom i vijcima
  • Osteosinteza vanjskim fiksatorom
  • Kombinacija navedenih tehnika
Posljednjih nekoliko godina kod intraartikularnih prijeloma izvodi se artroskopski asistirana osteosinteza. U Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion artroskopijom ručnog zgloba u potpunosti je moguće vizualizirati zglobnu plohu te učiniti inspekciju (pregled) ostalih intraartikularnih struktura koje mogu biti ozlijeđene prilikom ovakvog prijeloma, poput skafolunatnog ligamenta i triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa. Nakon završenog cijeljenja kosti potrebno je provesti adekvatnu fizikalnu terapiju. Proces rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima (ortroped, fizijatar, fizioterapeut) i prilagođava s mogućnostima i potrebama svakog pojedinca.

Ukoliko dođe da sraštanja ulomaka koji nisu adekvatno reponirani ili nakon što je došlo do sekundarnog pomaka ulomaka govorimo o loše sraslim prijelomima palčane kosti. Pri tome može doći do skraćenja palčane kosti, ili promjene osovine, radijalne inklinacije i/ili volarne angulacije. Pri kliničkom pregledu bolesnik se žali na bolove u ranije ozljeđenoj ruci uz ograničenje pokreta.

Potrebno je učiniti detaljnu radiološku obradu oba ručna zgloba radi usporedbe te izvršiti detaljna mjerenja i prijeoperacijska planiranja. Ukoliko je došlo samo do skraćenja palčane kosti liječenje se sastoji od skraćenja ulne i osteosinteze s pločom i vijcima kako bi se dobio uredan odnos zglobnih tijela. Ako je došlo i do promjene radijalne inklinacije i/ili volarne angulacije potreno je učiniti korektivnu osteotomiju palčane kosti, presijecanja kosti i umetanja koštanog presatka, te osteosinteze u korigiranom položaju.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas