Šaka i prsti izrazito su izloženi raznim opterećenjima i traumama, stoga su prijelomi kostiju u području šake prilično česte ozljede

Šaka i prsti izrazito su izloženi raznim opterećenjima i traumama u profesionalnom radu, svakodnevnim poslovima i aktivnostima, stoga stručni tim Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromiončesto  ima priliku susresti se s prijelomima kostiju u području šake. S obzirom na izrazito veliku raznolikost ozljeda nastaju i razni prijelomi 29 kostiju šake.

Prilikom pregleda ozljede šake potrebno je izrazito veliku pozornost pokloniti ozljedama mekog tkiva. Prijelom kosti je prema definiciji AO grupe, „ozljeda mekog tkiva komplicirana prijelomom kosti“. Stoga je pri kliničkim pregledu potrebno pregledati kožu, obratiti pozornost na oteklinu i hematome, neurocirkulatorni status, funkciju tetiva te stabilnost zglobova, tj. stanje ligamenata. Prijelom može biti zatvoreni, što znači da nije došlo oštećenja kože te otvoreni kod kojeg je oštećena i koža u području prijeloma.

Prijelomi u području šake očituju se pojavom otekline, hematoma, bolnosti, ograničene pokretljivosti, deformacije šake ili prstiju, preklapanjem prstiju prilikom formiranja šake. Uz klinički pregled u dijagnosticiranju prijeloma nezaobilaznu ulogu ima u prvom redu RTG, a u pojedinim slučajevima CT ili MR. Ponekad je potrebna i dodatna ultrazvučna dijagnostika radi procjene ozljeda mekotkivnih struktura, prvenstveno tetiva i cirkulatornog statusa. Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion pruža usluge specijalističkih pregleda i dijagnostike koristeći najsuvremeniju medicinsku tehnologiju.

Liječenje prijeloma kostiju šake, ovisno o samom prijelomu, broju ozljeđenih kostiju te o stanju mekih tkiva,  može biti neoperacijsko (konzervativno) ili operacijsko.

U većini slučajeva primjenjuje se neoperacijsko liječenje koje se sastoji od imobilizacije kako bi se ostvarila stabilnost koštanih ulomaka i omogućilo cijeljenje kosti. Ukoliko je došlo do pomaka ulomaka kosti radi se zatvorena repozicija (namještanje kosti) te imobilizacija udlagama ili ortozama. Potrebno je provoditi redovne kontrole ozljeđene šake kako bi se pomoću RTG-a provjerilo da nije došlo do pomaka ulomaka. Potrebno je provjeriti i neurocirkulatorni status šake te kvalitetu same udlage ili ortoze kojom se napravila  imobilizacija.

Tijekom imobilizacije šake potrebno je mirovanje kako ne bi došlo do pomaka ulomaka, treba držati ruku na povišenom, tj. iznad razine srca i provoditi vježbe cirkulacije za šaku i ruku uz razgibavanje lakta i ramena.

Većina prijeloma u području šake zahtjevaju imobilizaciju između 3 i 6 tjedana. Nakon što se ukloni imobilizacija potrebno je provesti adekvatnu fizikalnu terapiju kako bi se što prije vratila puna funkcija ozlijeđene šake.

Operacijsko liječenje u području šake zahtijevaju prijelomi kod kojih nije moguće učiniti repoziciju ulomaka, te prijelomi kod kojih nije moguće postići stabilnost ulomaka neoperacijskim liječenjem. Operacijsko liječenje može se sastojati od zatvorene repozicije i perkutane fiksacije (fiksacije kroz ubode u koži) pomoću žica ili vijaka ili vanjskog fiksatora. Drugi oblik operacijskog liječenja je otvorena repozicija, gdje se kroz operacijski rez prikazuju i reponiraju koštani ulomci, i stabilizacija ulomaka pomoću žica, vijaka, pločica ili vanjskog fiksatora. Ponekada je potrebno koristiti i kombinaciju više različitih načina fiskacije kako bi se positgla adekvatna stabilnost ulomaka. Nakon završenog koštanog cijeljenja određene implantate je potrebno odstraniti, kao npr. vanjski fiksator ili žice kod perkutane fiksacije, dok druge implantate poput titanskih vijaka ili pločica nije potrebno odstraniti. Vrhunski kirurški tim Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion godišnje izvede oko 1300 operativnih zahvata te pruža kompletnu uslugu na jednom mjestu,  od pregleda, zahvata do rehabilitacije, koristeći najsuvremeniju medicinsku opremu.

Kontaktirajte nas

Ako imate hitan zahtjev, molimo vas da ga pošaljete ovdje.

Nazovite nas