fbpx Skip to main content

Podlaktica

Anatomija podlaktice

Podlaktica povezuje lakat i šaku. Koštanu osnovu podlaktice čine dvije kosti, palčana kost (radijus) i lakatna kost (ulna). Palčana i lakatna kost su međusobno u direktnom kontaktu na svom početnom i završnom dijelu gdje tvore proksimalni i distalni radioulnarni zglob, a u središnjem dijelu povezane su međukoštanom opnom (interosealnom membranom). Prilikom pokreta rotacije palčana kost (radijus) se giba oko lakatne kosti (ulna) tako da se zapravo cijela podlaktica može smatrati zglobom. Mišići podlaktice podijeljeni su u dvije glavne skupine, s prednje i unutarnje strane nalaze se mišići koji savijaju šaku i pojedine prste (fleksorna skupina), a sa stražnje i vanjske strane mišići koji ispružaju šaku i prste (ekstenzorna skupina).
Osim pokreta pregibanja i ispružanja koji se događaju u laktu, podlaktica ima i vlastite pokrete uvrtanja (pronacije) i izvrtanja (supinacije), a sukladno tome i mišiće koji su zaduženi za iste pokrete.
Kroz podlakticu prolaze tri glavna živca i dvije krvne žile. Sa strane palca (lateralne/radijalne) prolazi radijalni živac i arterija s pratećom venom, s prednje strane prolazi medijani živac, a sa strane malog prsta (medijalne/ulnarne) prolazi ulnarni živac i arterija s pratećom venom.

Prijelom podlaktice

Najčešće ozljede podlaktice su prijelomi. Mogući su prijelomi izolirano palčane ili lakatne kosti te obje kosti istovremeno. Prijelomi se mogu liječiti imobilizacijom ili operacijski osteosintezom. Osteosinteza je kirurški zahvat s ciljem spajanja fragmenata prelomljene kosti obično pomoću metalne pločice i vijaka, koji se ostavljaju sve do zaraštanja prijeloma. S obzirom na anatomske osobitosti podlaktice, nerijetko se javljaju nesraštanja kostiju, osobito prilikom konervativnog liječenja te je u tim slučajevima najčešće potrebno operacijsko liječenje koje uključuje osteosintezu kostiju pomoću pločice i vijaka uz primjenu vlastitog koštanog presatka iz zdjelične kosti.

U području podlaktice mogu se javiti i razni sindromi prenaprezanja koji uključuju mišiće i tetive te kompresije živaca, u prvom redu radijalnog živca i medijanog živca. Liječenje sindroma prenaprezanja je u prvom redu konzervativno, ali ponekad je potrebno i operacijsko liječenje, osobito dekompresije živaca.


U Specijalnoj bolnici Akromion u području podlaktice liječimo sve oblike prijeloma te liječenje kompresivnih sindroma konzervativnim putem ili operacijskim zahvatom.