fbpx Skip to main content

Rehabilitacija nakon operacije

Nakon operacije u Akromionu svaki pacijent dobiva individualizirani rehabilitacijski protokol u pisanom obliku (link na protokole) s kojim može nastaviti rehabilitaciju u kući, stacionarno ili ambulantno uz uputnicu, na preporuku operatera i liječnika opće medicine, ili privatno, u našoj bolnici u Zagrebu.