fbpx Skip to main content

Sindrom karpalnog kanala

Sindrom karpalnog kanala je najpoznatiji i najčešće opisivani kanalikularni sindrom, poznat i pod nazivom „bolest računala“. U sindromu karpalnog kanala dolazi do pritiska na medijani živac (n. medianus) u karpalnom kanalu na korijenu šake ispod samog dlana. Karpalni kanal tvore kosti zapešća koje nadsvođuje čvrsto vezivno tkivo, fleksorni retinakulum, tj. poprečni karpalni ligament. Unutar samog karpalnog kanala nalaze se tetive fleksora (pregibača) prstiju i medijani živac. Kako je sam kanal čvrsto ograničen te u njemu nema niti malo slobodnog prostora, vrlo lako dolazi do pojave kompresije medijanog živca uslijed raznih poremećaja.

Mehanički pritisak na živac pojavljuje se uslijed postraumatskih stanja u tom području ili uslijed anatomskih anomalija. Drugi uzroci nastanka sindroma karpalnog kanala mogu biti profesionalna oštećenja, hormonalne promjene u trudnoći ili menopauzi, degenerativne promjene na zglobovima, tenosinovitisi te sistemske bolesti poput reumatoidnog artritisa. Učestalo se pojavljuje kod ljudi koji rade puno na računalima tako da se naziva i „computer disease“ („bolest računala“).

Simptomi

Bolest se očituje ponajprije promjenama osjeta, pojavama trnaca, žarenja, pečenja ili smanjenim osjetom u prva tri prsta šake, a zatim i pojavom boli u području korijena šake koja je najčešća noću, a može se širiti kroz dlan i prste, ali i sve do ramena. Ukočenost i osjećaj obamrlosti cijele šake ili prva tri prsta često se javljaju kod bolesnika, posebice u noćnim satima. Kod dugotrajnije kompresije živca javljaju se i motoričke smetnje, dolazi do hipotrofije mišića tenara (područje šake ispod palca), tako da se pacijenti žale na smetnje prilikom hvatanja predmeta te ispadanja predmeta iz ruku.

Epidemiologija

Bolest se znatno češće javlja kod žena nego kod muškaraca, osobito između 40. i 50. godine života. Kod mlađih pacijenta nerijetki su pridruženi faktori poput trudnoće, reumatske bolesti, kroničnog zatajenja bubrega ili gihta.

Dijagnostika

U Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromionu, tijekom kliničkog pregleda, a nakon detaljnog razgovora (anamneze), liječnik pažnju usmjeruje na tri osnovna klinička znaka: poremećaj senzibiliteta (osjeta), poremećaj motiliteta (pokreta) i atrofije mišića šake, pri čemu posebno mjesto imaju specifični klinički testovi. Uz klinički pregled potrebna je i osnovna radiološka obrada (RTG) te elektrodijagnostika (EMNG) koja pokazuje mjesto kompresije živca te brzinu provođenja živca kroz podlakticu. Eventualna dodatna dijagnostička obrada uključuje laboratorijske pretrage, CT, MR i druge pretrage. Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion pruža usluge specijalističkih pregleda i dijagnostike koristeći najsuvremeniju medicinsku tehnologiju.

Liječenje

Liječenje ovisi o uzroku koji je doveo do pojave sindroma te dužini trajanja i intenzitetu simptoma. Ukoliko je uzrok sindroma sistemska bolest, hormonalna ili hematološka, potrebno je prvenstveno liječiti osnovnu bolest uz konzervativne mjere liječenja sindroma karpalnog kanala koje se sastoji od primjene orotoza ili udlaga te ponekad injiciranja kortikosteroida i anestetika u karpalni kanal. Konzervativno liječenje može biti uspješno kod sindroma vezanog uz trudnoću ili bolesnika koji se žale samo na noćne bolove. Međutim, vrlo često je potrebno kirurško liječenje koje se sastoji od presijecanja poprečnog karpalnog ligamenta čime se postiže dekompresija karpalnog kanala, odnosno uklanja se pritisak na medijani živac.

Vrhunski kirurški tim Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion godišnje izvede oko 1300 operativnih zahvata te pruža kompletnu uslugu na jednom mjestu, od pregleda, zahvata do rehabilitacije, koristeći najsuvremeniju medicinsku opremu. Nakon operacije također je potrebno provesti fizikalnu terapiju. Proces rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima (ortoped, fizijatar, fizioterapeut) i prilagođava se mogućnostima i potrebama svakog pojedinca.

Ovisno o trajanju sindroma prije operativnog zahvata ovisi i rezultat liječenja. Ponekada je potrebno nekoliko mjeseci do potpunog oporavka živca i nestanka svih simptoma.