fbpx Skip to main content

Ugradnja potpune endoproteze lakta

Ugradnja proteze lakta vraća funkciju ruke

Nemogućnost izvođenja pokreta u laktu radi bolova i deformacije lakta jako utječe na svakodnevne aktivnosti bolesnika otežavajući mu brigu o sebi (obavljanje higijene, oblačenje, jelo i sl.) te komunikaciju sa svijetom (dohvaćanje predmeta, rukovanje, otvaranje vrata itd.). Brojni su uzroci koji dovode do gubitka normalne funkcije lakta. Isto tako su brojni operacijski postupci kojima se pokušava vratiti funkcija lakta. Jedan od takvih postupaka je i ugradnja potpune endoproteze lakta.

Iako je prva ugradnja potpune endoproteze lakta učinjena davne 1925. godine, tek zadnjih nekoliko desetaka godina, s razvojem bolje operacijske tehnike i boljih materijala, potpuna endoproteza lakta se počela češće ugrađivati. Ugradnja potpune endoproteze lakta se vrši kod bolesnika s višedjelnim unutarzglobnim prijelomima u području lakta kod kojih nije moguća adekvatna osteosinteza, zatim kod bolesnika kod kojih su se javile izražene degenerativne promjene nakon prijeloma i ozljeda (posttraumatski osteoartitis), kod reumatoidnog artritisa, kod jake nestabilnosti lakta i insuficijencije ligamenata, kod primarnog osteoartritisa, kod jake kontrakture ili ukoćenja (ankiloze) lakta te kod bolesnika s tumorom kod kojeg je učinjena resekcija zgloba. U početku se proteza lakta ugrađivala prvenstveno kod bolesnika s reumatoidnim artritisom, a danas se najčešće ugrađuje kod starijih bolesnika s teškim prijelomima u području lakta ili kod bolesnika s posttraumatskim artritisom. Glavni razlog ugradnje potpune endoproteze lakta je umanjivanje boli i omogućavanje boljeg opsega pokreta.

Posebnosti poptune proteze lakta

Ugradnja potpune endoproteze lakta je značajno rjeđa nego ugradnja potpune endoproteze kuka ili koljena iz nekoliko razloga. Prvo iz razloga što su uzroci nastanka tegoba u području lakta značajno rjeđi nego u području koljena i kuku koji su svakodnevno izloženi značajno većem stresu. Drugi razlog je taj što pacijenti puno lakše podnose određeni gubitak pokreta, odnosno funkcije lakta, osobito ako su tegobe prisutne samo na jednom laktu, nego li je to u području kuka ili koljena. Treći razlog je taj što ugradnja potpune endoproteze lakta donosi ipak veća ograničenja nego li proteze kuka i koljena, tako da je glavno ograničenje maksimalno opterećenje lakta do 5 kg. K tome postoje brojni zahvati u području lakta kojima se nastoji odgoditi ugradnja potpune endoproteze lakta poput otvorenih i artroskopskih toaleta i sinovektomija lakta, interpozicijske artroplastike lakta, korektivne osteotomije u području lakta i artrodeze (ukočenja) lakta. Stoga se danas ugradnja potpune endoproteze lakta prvenstveno preporuča kod starijih bolesnika koji imaju manje tjelesne zahtjeve te kod mlađih bolesnika s izraženim tegobama, osobito ako su zahvaćena oba lakta.

Klinički pregled prije ugradnje potpune proteze lakta

Prije odluke o ugradnji potpune endoproteze lakta potrebno je napraviti detaljan klinički pregled, uz RTG snimke i eventualno CT (kompjutoriziranu tomografiju) lakta. Također je potrebno isključiti moguću infekciju u području lakta. Ukoliko je kod istog pacijenta potrebna ugradnja proteze kuka ili koljena, preporuča se učiniti prvo zahvate na donjim ekstremitetima kako bi se smanjilo opterećenje na laktove prilikom hoda pomoću štaka.

U Specijalnoj bolnici Akromion ugrađujemo potpunu endoprotezu lakta tip Conrad/Morrey tvrtke Zimmer Biomet koja se ugrađuje više od 20 godina u svijetu s preživljenjem proteze oko 92% nakon 12 godina.