fbpx Skip to main content

Škljocavi kuk

Škljocavi kuk (snapping hip ili coxa saltans) predstavlja čujni i/ili vidljivi fenomen preskoka koji se javlja obično prilikom savijanja (fleksije) i ispružanja (ekstenzije) kuka prilikom vježbe ili prilikom svakodnevnih aktivnosti.

Uzroci

Uzroci škljocavog kuka mogu biti unutar zgloba radi npr. slobodnog zglobnog tijela ili van zgloba. Uzroci nastanka škljocavog kuka van zgloba se dijele na vanjski (lateralni), unutarnji (medijalni) i stražnji (posteriorni). Unutarnji škljocavi kuk nastaje zbog preskoka tetive mišića iliopsoasa preko malog trohantera ili glave femura. Stražnji škljocavi kuk nastaje radi preskoka tetive duge glave bicepsa preko tuberozitasa na sjednoj kosti. Vanjski škljocavi kuk nastaje uslijed preskoka iliotibijalnog trakta preko velikog trohantera, i predstavlja najčešći oblik škljocavog kuka. Nastaje radi anatomske građe, npr. razlika u duljini nogu, coxa vara ili radi nepravilnog treninga, nedovoljno istezanja, odmora i slično.

Liječenje

Liječenje škljocavog kuka čiji je uzrok van zgloba je u prvom redu dugotrajna fizikalna terapija, koja se sastoji od provođenja vježbi istezanja, primjeni kineziotapinga, primjeni fizikalnih procedura te eventualno primjene ortopedskih uložaka kako bi se izjednačila duljina nogu. Ukoliko se ne postigne adekvatan uspjeh s konzervativnim liječenjem onda se pristupa operacijskom liječenju koje može biti endoskopsko za unutarnji i vanjski tip škljocavog kuka, ili otvoreno. Cilj operacijskog liječenja je djelomično opustiti zahvaćenu tetivu.