fbpx Skip to main content

Politika kvalitete i zaštite okoliša

Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju AKROMION je uspostavila, održava i trajno poboljšava

  • sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015,
  • sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001:2015

na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: osnivača i vlasnika, zaposlenih, korisnika naših usluga, šire i uže društvene zajednice.

Želimo biti prepoznatljivi po pružanju medicinskih usluga u liječenju bolesti i ozljeda sustava za kretanje te za svakog pacijenta primjenjujemo individualni pristup liječenju.

Utvrdili smo naše aspekte okoliša i mjere sprečavanja njihovih negativnih utjecaja na okoliš za sve aktivnosti u opsegu na koje možemo utjecati.

Od svih naših poslovnih partnera, korisnika usluga i suradnih poduzeća tražimo da se zadovolje kriteriji kvalitete i zaštite okoliša.

Praćenjem zadovoljstva naših klijenata – pacijenata, nadzorom i vrednovanjem dobavljača i suradnih tvrtki, te analizom svih  podataka stvaramo osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog  poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja i smanjenja rizika svih vrsta.

Ravnateljstvo bolnice putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja konkretne ciljeve.

Politika kvalitete se odnosi na sve poslovne procese u SB AKROMION u opsegu:

„Liječenje ozljeda i bolesti sustava za kretanje“

Politika kvalitete i zaštite okoliša je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim vanjskim zainteresiranim stranama.

Zagreb, 15. siječanj 2024.

Ravnatelj:

Nikola Čičak, prof.dr.med.

Politika kvalitete i zaštite okoliša  – Preuzmite dokument